« Tagasi

Pakkumismenetlus Rakvere Palermo kalmistule äärekivide paigaldamiseks ja muru rajamiseks

Pakkumismenetluse eesmärgiks on uute matmisalade ettevalmistus Rakvere linnas Lilleoru tn 25 kinnistul. Alal on olemas liikumisteed, mille vahele on ette nähtud äärekiviga piiratud muruga kaetud matmisalad.

Joonis Palermo kalmistu kvartal 1 ja 2


Palume esitada pakkumuse äärekivide paigaldamiseks kahele joonisel märgitud kvartalile ning murupinna rajamiseks. Hinnapakkumises välja tuua kuluread eraldi esimesele ja teisele kvartalile.

  1. IKODOR kõnnitee äärekivi (või samaväärse) panek kvartal 1 (muruala mõõdud  -  pikkus 21.5m, laius 5m ) ja kvartal 2 (muruala mõõdud – pikkus 22.5m, laius 5m). Kivid kinnitada korralikult betooniga. Lähtuda olemasoleva tee tasapinna kõrgusest. Väljakaevatavat pinnast ei tohi ladustada teele. Vahetult enne äärekivide panemise algamist kooskõlastada lõplikud kõrgused linnaaednikuga. (Äärekivi panekul arvestada, et see jääks teetasapinnast faasi võrra kõrgemale, ca 3cm). Ettejäävad puujuured võib läbi lõigata vaid juhul kui need on peenemad kui 4cm.
  2. Mullatööd ja muru rajamine. Tasapinnad niita enne mullatöid. Loodavast mullapinnast ei tohi jääda väljaturritavaid niitejääke/oksi. Alade täitmine kasvumullaga ja muruseemne (varjumuru + valge ristik) külvamine. Vajadusel koorida olemasolev pinnas kõrgematelt kohtadelt. Mullapinna tasandamine ja tihendamine selliselt, et murule astudes ei vajuks pind rohkem kui 1cm.
  3. Olemasoleva teepinna täitmine, tihendamine ja taastamine alal kasutatud teekattematerjaliga peale äärekivi panemise lõppu. Teepinna ja äärekivi vahele ei tohi jääda vett koguvat nõva. Kontrollida vertikaalplaneeringu kehtivust ja vajadusel korrigeerida kaldeid (korrigeerimise vajadus kooskõlastada eelnevalt linnaaednikuga).

Arvestama peab võimalike uute matustega alal enne objekti valmimist. 

Hinnad palun anda mõlemale kvartalile eraldi. Hind peab sisaldama äärekivisid ja kõiki teisi materjale, transporti, tööde teostamist ja endise olukorra taastamist teedel ja ümbritsevatel niidetud aladel.

Tööde tähtaeg 28.09.2023.

Hinnapakkumiste saamisel jätab Rakvere Linnavalitsus endale õiguse tööde tellimisest loobuda kui hind kujuneb loodetust kõrgemaks.

Pakkumuse esitamise tähtaeg 29.05.2023 kl 9:00
Pakkumused esitada e-mailil pakkumused@rakvere.ee.
Lisada juurde märge „Mitte avada enne 29.05.2023 kl 9:00!"

Lisainfo saamiseks pöörduda Rakvere linnavalitsuse linnaaedniku poole kart-mari.paju@rakvere.ee või telefonil 5340 3506. 

Palermo ja Pauluse kalmistu parkla ja juurdepääsuteed: PDF