« Tagasi

Rakvere linnavalitsus otsib veetaimestiku niitjat ja tiikide puhastajat

Huvitatud töövõtjatel palume esitada pakkumus järgmistele töödele Rakvere linnas:

1. Rahvaaia (Vabriku tn 5) tiikide veealuste ja -pealsete taimede niitmine, kogumine ja ladustamine kaldale;

2. Kirikupargi tiikide (Spordi tn 6/Sauna tn 2) veealuste ja -pealsete taimede niitmine, kogumine ja ladustamine kaldale;

3. Süstatiigi (Silla tn 4) veealuste ja -pealsete taimede niitmine, kogumine ja ladustamine kaldale;

4. Supeluse pargi (L.Koidula tn 30a) veealuste ja -pealsete taimede niitmine, kogumine ja ladustamine kaldale;

5. Allika pargi (Allika tn 4 // Karja tn 13a) veealuste ja -pealsete taimede niitmine, kogumine ja ladustamine kaldale.

 

Vastutus töö ning sellega kaasnevate kõrvalmõjude eest keskkonnale ja kolmandate isikute varale kuulub Töövõtjale. Töövõtja vastutab tööohutusnõuete ja -eeskirjade täitmise eest objektil.

Lindude pesitsust häirida ja pesi lõhkuda ei tohi. Töövõtja kontrollib enne tööde teostamist kaldataimestiku üle ja teavitab Tellijat, kui töid teostada ei ole võimalik. Sellisel juhul võivad tööd osaliselt edasi lükkuda pesitsusaja lõpuni.

Tiikidel paiknevad ujuvsaared on liigutatavad.

Palume esitada digitaalselt allkirjastatud pakkumine hiljemalt 22.05.2023 kell 09.00 pakkumused@rakvere.ee

Palun hinnapakkumises ära näidata, kas pakutav hind sisaldab käibemaksu.

Tööde teostamine vahemikus 29.05 - 05.06.2023. Tööde lõpetamisel teavitada tööandjat, kes organiseerib ladustatud materjali äraveo.

Hankija jätab endale õiguse pidada läbirääkimisi hinna ja mahu osas.

Hankija jätab endale õiguse lükata tagasi kõik pakkumused juhul, kui pakkumuste maksumused ületavad hankija poolt eeldatud hankelepingu maksumust ja/või hankija eelarvevahenditest tulenevaid võimalusi.