4.10.21

* saab linnalt tegevustoetust või erahuvikoolitoetust
* saab linnalt mitterahalist toetust linna ruumide/rajatiste tasuta kasutamiseks
huvikool

 

MTÜ Rõõmu Tehas **
h
arrastusteater

Mittetulundusühing Noorteteater Jabloko **
harrastusteater

 

Toimetaja: KATRIN JOSELIN