« Tagasi

Miks muutus sellest õppeaastast Rakvere põhikoolides tundide algusaeg?

Rakvere Linnavalitsus
9. september 2022

 

 
 
Uus kooliaasta on hoogsalt alanud ja ühes sellega muutunud linna põhikoolide koolipäeva algusaeg toonud lapsevanemate poolt kaasa mitmeid küsimusi. Teemat selgitab veelkord Rakvere abilinnapea Laur Kaljuvee.
 
Tänavu valmis Rakveres uus töö- ja tehnoloogiakeskus (TTK), mille ruumides õpivad kõigi linna hallatavate põhikoolide - Vabaduse kooli, Reaalkooli ja Põhikooli õpilased. Ühes hoones kolme kooli õpilastele tunniplaani planeerimiseks oli vaja ühildada tundide algusajad. 
 
Sisuliselt on töö- ja tehnoloogiakeskuse tunniplaan n-ö skelett teiste põhikoolide tunniplaanile. TTK-s kasutatakse paaristunde ja mahutamaks sinna kõigi munitsipaalkoolide õpilasi, algavad keskuses tunnid teistest põhikoolidest erinevalt kell 8:00, mis oli selge ka kevadel tunniplaanide planeerimisel. 
 
Meenutame, et varasemalt algasid linna koolides tunnid erinevatel aegadel, varieerudes kella 8:00st kuni 8:50ni. Paljud teadusuuringud, mis kinnitavad, et hilisema koolipäeva alguse läbi paraneb laste tervis ja õpitulemused, panid ka meie koole kaaluma hilisemat koolipäeva algust. Rakvere linna puhul osutus parimaks lahenduseks 8:45 algav koolipäev. Teemat arutati nii hariduskollektiivides kui juhtkondades ja käsitleti Rakvere linnavolikogu hariduskomisjonis. Tundide alguskellaaja ühtlustamine oli linna munitsipaalkoolide konsensuslik kokkulepe, mis sõlmiti juba kevadel koostöös koolijuhtidega. Prioriteediks on laste tervis. 
 
On mõistetav, et muudatused tekitavad teatud määral segadust ja vajavad aega, et nendega kohaneda. Esmane tagasiside enamuselt õpilastelt ja ka pedagoogidelt on koolipäeva hilisema alguse osas positiivne. Sisseelamise järgselt on koolidel plaanis korraldada õpilaste ja õpetajate hulgas sellekohased küsitlused. 
 
Üksikutel juhtudel algab praegu mõnel klassil mõnikord koolipäev kell 8:00 või tulevad õpilased kooli 2.tunniks, kuid koolide tavapraktika näitab, et mõne esimese septembrinädala jooksul tehakse tunniplaanis veel muudatusi. Üldine pedagoogide põud tingib selle, et paljud pedagoogid jagavad ennast mitme koolimaja või isegi omavalitsuse koolide vahel ning see seab piirangud nende ainetundide tunniplaani paigutamisele. Samuti vähendab TTK maja tunniplaan koolide tunniplaani koostamise paindlikkust, kuid uues hoones pakutav õpe ja tehnoloogilised võimalused kaaluvad selle ebamugavuse kindlasti üles. 
 
8:00 algavaid tunde võidakse kasutada ka õpiabi tundideks ja konsultatsioonideks, mis varasemalt koolipäeva lõpus peale tunde toimusid. Samuti on koolide kodukordades ka kirjas, et üldjuhul algavad tunnid kell 8:45. Eelnevalt loetletud põhjustel võib siin aeg-ajalt esineda erisusi. 
 
Alates 1. septembrist korrigeeriti vajaduspõhiselt ka Rakvere linnaliinibusside hommikusi sõiduplaane, et ühistransporti kasutavad linna lapsed õigeaegselt kooli jõuaksid. Väljaspool Rakveret elavad pered, kelle lapsed käivad linnas koolis, on eeldatavasti endale varasemalt aru andnud, et nende laste koolitee logistika võib olla kohati keerukam, kui see oleks koduvalla koolis käies. Samuti on alati võimalus pöörduda koduvalla poole ühistranspordi graafikute muudatuste soovidega. Varastele saabujatele on koolide uksed avatud alates 7:30 hommikul. Hommikune puder ootab hetkel veel erinevatel kellaaegadel, koolid informeerivad oma õpilasi ja nende vanemaid sellest ise. 
 
Käesolevast õppeaastast ei ole Rakvere linnas enam omavalitsuse hallatavat keskharidust. Riigigümnaasiumiga seotud otsused langetab gümnaasium koos koolipidaja haridus- ja teadusministeeriumiga. Ka riigigümnaasiumi koolipäev algab kell 8.45, kuid tundide ajakava on gümnaasiumi õppekavast lähtuvalt linna põhikoolidest erinev.  
 
Kolmandik meie lastest on pidevas unevaeguses ning sotsiaalministeerium ja Tervise Arengu Instituut on soovitanud hilisemat koolipäeva algust. Viimastel aastatel on selle teadmise valguses kaalutud kell 9 algava koolipäeva reguleerimist lausa riikliku määrusega, kuid seni on see jäänud tegemata. Seega on koolipäeva algus kooli otsustada, antud juhul leidsime ühiselt kõigile sobiva aja. 
 
Seda teemat käsitlevaid uuringuid on viimastel aastatel mujal maailmas läbi viidud mitmeid ning need jõuavad üldiselt sarnastele seisukohtadele. Kohati soovitatakse koolipäeva alustada isegi 9:30, aga kindlasti mitte enne 8:30.
 
Uuringud väidavad, et kell 8 algav koolipäev on kohandatud täiskasvanute unevajaduste järgi. 2013/14. õppeaastal läbi viidud Eesti kooliõpilaste tervisekäitumise uuringu alusel magab ligi 40% noortest koolipäevadel alla soovitusliku määra. Ka hindavad vähema uneajaga lapsed kehvamaks oma tervist ja õppeedukust, teevad vähem sporti ja nende seas on vähem neid, kes pole kunagi alkoholi tarvitanud. 
 
Vähene uni mõjutab laste vaimset ja füüsilist tervist, on seotud suurenenud haigestumisriskiga kroonilistesse haigustesse ja ka üheks võimalikuks ülekaalu tekke riskiteguriks. Kui mõelda sellele, miks meie lapsed ja noored piisavalt ei maga, saab kindlasti välja tuua õhtusel ja öisel ajal nutiseadmete jt ekraanide kasutamise, aga põhjuseid on ka teisi. 
 
Teadlased on leidnud, et ka ilma nutiseadmeteta on teismeliste ööpäevarütm tulenevalt hormonaalsetest muutustest hilisem. Seega ka siis, kui noor hoidub nutiseadmete kasutamisest, võib ikka juhtuda, et ei õnnestu uinuda nii vara, kui sooviks.
 
Ka laste vähesest kehalisest aktiivsusest on palju räägitud ja järjest enam püütakse leida võimalusi saada lapsi rohkem liikuma. Mitmeid häid võimalusi koolipäeva aktiivseks sisustamiseks on pakkunud Liikuma Kutsuva kooli algatus, millega on liitunud ka Rakvere koolid. Hommikune lisaaeg võib olla heaks võimaluseks kehalise aktiivsuse suurendamiseks. Kui on rohkem aega, on lapsel võimalus minna kooli iseseisvalt, kas jalgsi, jalgrattaga või ühistranspordiga. 
 
Soovime, et lapsed oleksid iseseisvamad ning liiguksid rohkem. Linnapildis on näha, et kell 7:40 ummikud koolide juures on kadunud ja tekkinud on 8:30 ummikud, järelikult on piisavalt neid, kellel kellaajast hoolimata on soovi ja võimalust oma laps ikkagi autoga kooli viia. Anname lastele võimaluse - Rakvere on selleks piisavalt väike ja turvaline linn, et ka algklasside lapsed saavad iseseisvalt hakkama.
 
 
Linnavalitsus jagas avalikkusele antud teema osas eelinfot juba kevadel. Uudist kajastasid nii kohalikud meediaväljaanded kui ka põhjalik artikkel juunikuu Rakvere Sõnumites, mis jõudis iga linlase postkasti.
 
Lisainfo:
 
Laur Kaljuvee
abilinnapea
507 7916