« Tagasi

Saadaval viimased 200 soodushinnaga biojäätmete konteinerit

Rakvere Linnavalitsus
3. oktoober 2022
 
Rakverlased saavad linnavalitsuselt osta soodushinnaga biojäätmete konteinereid. Pruuni värvi konteineri maht on 120 liitrit ja selle maksumus elanikule on 7,64 eurot.
 
Biojäätmete kogumise konteiner sobib elamukinnistule, kus biojäätmeid ei kompostita ning kompostmulda ei ole võimalik realiseerida ja on otstarbekas eraldi kogutud biojäätmed anda üle jäätmevedajale. 
 
Linnavalitsus sõlmib mahuti ostjaga ostu-müügilepingu. Mahuti ostmise tingimus on, et ostja tagab selle säilimise ja haldamise vähemalt kolme aasta jooksul alates ostuhetkest ning linnavalitsusel on õigus eseme kasutamist kontrollida. 
 
Konteineri ostusoovst palume teatada e-postil biomahuti@rakvere.ee.
 
ESITADA TULEB JÄRGMISED ANDMED: 
• soovitud konteinerite arv (korteriühistutel) 
• ostja nimi ja isikukood (korteriühistul registrikood) 
• aadress, kus mahuti paiknema hakkab (tegemist peab olema elamumaaga ja seal peab püsivalt elama vähemalt üks inimene) 
• kontaktandmed: telefoninumber ja e-posti aadress (korteriühistul ka kontaktisiku nimi). Rakvere linn saab konteineri müüa vaid kinnistule, kus on olemas rahvastikuregistri andmete kohane elukoht vähemalt ühel isikul. 
 
Küsimuste korral palume pöörduda: linnavalitsuse keskkonnaspetsialist Kerli Kõue, telefon 3225825.
 
 
Foto autor: Riin Sikka.