Infot Rakvere ettevõtjaile eriolukorras

Covid-19 viiruse levik on lühikese aja jooksul Eesti majanduskeskkonnale märgatavat mõju avaldamas. Koondasime Rakvere linna kodulehele ettevõtjaile kriisiga toimetulekut puudutavate teemade osas  kasulikku infot, mis pärineb meie koostööpartneritelt ja olulisematelt ettevõtluse tugiorganisatsioonidelt.

 

01.04.2020

72 000 töötajaga kaubandussektor vajab erimeetmeid

Kaubandussektoris tegutseb üle 14 000 ettevõtte, mis pakuvad tööd enam 72 000 inimesele ehk igale üheksandale tööealisele inimesele Eestis.

Kaupmeeste liit  pakub välja 7+1 konkreetset kaubandussektorit kui üht enimkannatavat sektorit puudutavat ettepanekut.

https://kaupmeesteliit.ee/72-000-tootajaga-kaubandussektor-vajab-erimeetmeid/

 

Tööandjate 7 ootust valitsusele

Täna võitleme eelkõige meditsiinilise kriisiga, et säästa oma inimeste tervist ja hoida ära viiruse veelgi laialdasem levik. Meditsiinilisele kriisile järgneb aga oluliselt pikem majanduskriis, mille mõju meie elukvaliteedile ei tohi alahinnata. Eesti ettevõtjate südameasi on mõelda ka Eesti riigi ja majanduse jätkusuutlikkusele. Esimesed asjakohased sammud on Töötukassa, Kredexi ja maksuhalduri meetmete näol võetud, kuid neist ei jätku kriisi mõjude leevendamiseks. Lahendustega tuleb edasi liikuda.

Loe lähemalt  :  https://www.employers.ee/eriolukord/

 

Tööjõu jagamine on kogukonnast hoolimine.

Share Force One on tööjõu jagamise platvorm, mille eesmärgiks on lahendada kriisi ajal ja selle järgselt kujunenud tööjõuprobleemi. Platvorm viib kokku ettevõtted, kelle töötajad on osaliselt või täielikult ilma reaalse rakenduseta, nende ettevõtetega, kellel on tööjõupuudus. Platvorm on kõigile ettevõtetele tasuta. Share Force One tegutseb koostöös Töötukassaga, et tööandjaid võimalikult operatiivselt aidata.

Vata lisaks : https://shareforceone.ee/

 

30.03.2020

Haigekassa hakkab eriolukorras esimeste haiguspäevade eest hüvitist maksma

Haigekassa alustab hiljemalt mais esimese kolme haiguspäeva eest hüvitise tasumist ning haiguspäevi hüvitatakse eriolukorra lõppemiseni avatud haiguslehtede eest.

https://www.haigekassa.ee/inimesele/haigekassa-huvitised/toovoimetushuvitised

https://www.haigekassa.ee/uudised/haigekassa-hakkab-eriolukorras-tasuma-esimeste-haiguspaevade-eest

 

Eesti hotellide ja restoranide liit palub valitsuselt abi

Turism sai löögi esimesena ja taastub kõige pikemalt. Alates märtsi keskpaigast kuni tänaseni on tühistatud sada protsenti hotellide broneeringuid perioodiks märts kuni juuni/juuli 2020, kohati kuni oktoober 2020.

95 protsenti majutusasutustest ja restoranidest üle Eesti on uksed sulgenud, kodus on 98 protsenti töötajatest, mis tähendab tuhandeid töötajaid, kellega on tehtud ajutised kokkulepped tasulisest või tasuta puhkusest kuni töötasude vähendamiseni tulenevalt tööaja ja koormuse kukkumisest eesmärgiga hoiduda koondamistest. Vähemalt esialgselt.

Loe lisa : https://ehrl.ee/uudised/

 

Tööinspektsioonil on valminud infograafikud töökeskkonnast ja töösuhetest koroonaviiruse leviku ajal.

Vaata, kuidas muuta töökeskkonda koroonaviiruse leviku ajal turvalisemaks. Paljud ettevõtted on praegu majanduslikes raskustes. Siit leiavad nõuandeid töötajad ja tööandjad selle kohta, millele tähelepanu pöörata töösuhetes

https://www.tooelu.ee/et/uudised/2605/hea-tookeskkond-ja-toosuhted-koroonaviiruse-leviku-ajal?fbclid=IwAR0d-6KQEZ281K4f263jum9kG9xgpaUTBiHWddS8PCGqaFccrDJDNyZqm1Q

TÖÖTASU VÄHENDAMINE TLS § 37 OLUKORRAS ON LUBATUD VAID TEATUD TINGIMUSTEL: 14 KALENDRIPÄEVA

a) Tööandja ei saa ettenägematutest, temast mitteolenevatest majanduslikest asjaoludest tulenevalt anda töötajale kokkulepitud ulatuses tööd.

b) Kokkulepitud töötasu maksmine on tööandjale ebamõistlikult koormav.

https://www.tooelu.ee/UserFiles/Uudised_2020/COVID-19/infolehed/ET/tasu_v%C3%A4hendamine_EST.pdf

 

27.03.2020

COVID-19 puhangu järel seisab ELi turismisektor silmitsi raskete probleemidega

 • Suure osa Hiina turistide kaotus alates jaanuari lõpust.
 • Enamik Euroopa lennuettevõtjaid on peatanud lennud.
 • Tõenäoline mõju ELi turismitööstusele 2020. aasta jaanuarist kuni aprilli lõpuni on umbes 400 000 Hiina reisija ja kahe miljoni ööbimise kaotus (esialgsed hinnangud).
 • Teistest olulistest riikidest pärit rahvusvaheliste turistide reiside tühistamine viiruspuhangu tõttu.
 • ELi piires reisivate eurooplaste reiside tühistamine ja broneeringute vähenemine (siseturistid moodustavad ELis 60% turistidest).
 • Linnareiside vähenemine, mis on tingitud ebakindlusest seoses nakkusohu ja õigeaegse tagasipöördumise võimalusega.
 • Suurte messide ja muude ürituste mahu vähendamine või nende ärajätmine.

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/economy_et#turism

 

Kuidas on maksustatud Töötukassa makstav töötasu hüvitis?

Hüvitis on  maksustatud nagu palk ning maksud sellelt deklareerib ja tasub Eesti Töötukassa  
https://www.emta.ee/et/eriolukord#kkk,  https://www.tootukassa.ee/content/tootasu-huvitis


Mida teha, kui mul on eriolukorra/kriisi tõttu raskusi maksude tasumisega?

Eriolukorra ajal (1. märtsist kuni 1. maini 2020) MTA maksuvõlalt intressi ei arvesta.

https://www.emta.ee/et/eriolukord#kkk

 

Euroopa Komisjoni Eesti esindus kutsub veebiseminarile 

"Kuidas on Euroopa Liit Covid-19 kriisiga hakkama saanud?", teisipäeval, 31. märtsil 2020 kell 15.00.

Mitmed Euroopa riigijuhid on nimetanud praegust kriisi suurimaks pärast teist maailmasõda. Kaalul on paljude inimeste elud, riikides on tavapärane ühiskonna toimimine suuresti seiskunud ja mõju majandusele on tohutu.

https://ec.europa.eu/estonia/events/20200331_COVID19_seminar_et

 

26.03.2020

COVID-19 puhangu järel seisab ELi turismisektor silmitsi raskete probleemidega

 • Suure osa Hiina turistide kaotus alates jaanuari lõpust.
 • Enamik Euroopa lennuettevõtjaid on peatanud lennud.
 • Tõenäoline mõju ELi turismitööstusele 2020. aasta jaanuarist kuni aprilli lõpuni on umbes 400 000 Hiina reisija ja kahe miljoni ööbimise kaotus (esialgsed hinnangud).
 • Teistest olulistest riikidest pärit rahvusvaheliste turistide reiside tühistamine viiruspuhangu tõttu.
 • ELi piires reisivate eurooplaste reiside tühistamine ja broneeringute vähenemine (siseturistid moodustavad ELis 60% turistidest).
 • Linnareiside vähenemine, mis on tingitud ebakindlusest seoses nakkusohu ja õigeaegse tagasipöördumise võimalusega.
 • Suurte messide ja muude ürituste mahu vähendamine või nende ärajätmine.

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/economy_et#turism

 

Kuidas on maksustatud Töötukassa makstav töötasu hüvitis?

Hüvitis on  maksustatud nagu palk ning maksud sellelt deklareerib ja tasub Eesti Töötukassa  
https://www.emta.ee/et/eriolukord#kkk,  https://www.tootukassa.ee/content/tootasu-huvitis


Mida teha, kui mul on eriolukorra/kriisi tõttu raskusi maksude tasumisega?

Eriolukorra ajal (1. märtsist kuni 1. maini 2020) MTA maksuvõlalt intressi ei arvesta.

https://www.emta.ee/et/eriolukord#kkk

 

Euroopa Komisjoni Eesti esindus kutsub veebiseminarile 

"Kuidas on Euroopa Liit Covid-19 kriisiga hakkama saanud?", teisipäeval, 31. märtsil 2020 kell 15.00.

Mitmed Euroopa riigijuhid on nimetanud praegust kriisi suurimaks pärast teist maailmasõda. Kaalul on paljude inimeste elud, riikides on tavapärane ühiskonna toimimine suuresti seiskunud ja mõju majandusele on tohutu.

https://ec.europa.eu/estonia/events/20200331_COVID19_seminar_et

 

26.03.2020

Eriolukorra valitsuskomisjoni  täiendavad abinõud COVID-19 viiruse leviku tõkestamiseks

Korraldus avalikus ruumis üksi või kahekesi viibimise kohta ja kohustus hoida teistega 2-meetrist vahemaad: https://www.valitsus.ee/sites/default/files/pm2045k_1.pdf (PDF)

Korraldus kaubanduskeskuste sulgemise kohta (v.a. toidupoed, apteegid, pangakontorid jne):  https://www.valitsus.ee/sites/default/files/pm2046k.pdf (90.55 KB, PDF)

Korraldus meelelahutusasutuste täiendavate sulgemiste kohta: https://www.valitsus.ee/sites/default/files/pm2047k.pdf (87.62 KB, PDF)

 

Vestlusrobot aitab koroonaviiruse ja eriolukorra küsimustele vastata

Mitme valitsusasutuse kodulehel saab töötavalt automaatselt vestlusrobotilt Suve küsida eriolukorra ja koroonaviiruse kohta küsimusi ja saada olukorra kohta ametlikku informatsiooni. 

Vestlusrobot oskab suhelda eesti ja inglise keeles. 

https://www.eas.ee/vestlusrobot-aitab-koroonaviiruse-ja-eriolukorra-kusimustele-vastata/

 

Euroopa Komisjon - Koroonaviirusele reageerimine

Euroopa Komisjon koordineerib Euroopa ühist vastust COVID-19 puhangule. Komisjon võtab tarvitusele otsustavaid meetmeid, et tugevdada tervishoiusektorit ja leevendada sotsiaal-majanduslikku mõju Euroopa Liidus.

Komisjon kasutab kõiki meie käsutuses olevaid vahendeid, et aidata liikmesriikidel koordineerida riiklikku reageerimist ning pakub objektiivset teavet viiruse leviku kohta ja tulemuslikke meetmeid selle ohjeldamiseks.

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_et

Kuula otse: Euroopa Komisjoni presidendi Ursula von der Leyeni videosõnumid COVID-19 puhangu kohta

https://audiovisual.ec.europa.eu/en/topnews?keywords=coronavirus&page=1

 

25.03.2020

Eriolukorra täiendavad meetmed

Eriolukorra valitsuskomisjonis lepiti 24.03.2020 kokku täiendavad abinõud COVID-19 viiruse leviku tõkestamiseks. Uued meetmed puudutavad inimeste vahelist distantsihoidmist avalikus ruumis, mis hakkab kehtima 25.03.2020 ning kaubanduskeskuste ja täiendavate meelelahutusasutuste sulgemist 27.03.2020.

Loe lähemalt:    https://www.valitsus.ee/et/uudised/eriolukorra-taiendavad-meetmed-0

 

COVID-19 leviku tõkestamise teaduskoja raport

COVID-19 tõrje teadusnõukoda leiab, et viiruse leviku tõkestamiseks on tarvis tugevdada isolatsiooni reegleid ja koduse režiimi toimimist ning vähendada inimeste mittevajalikku viibimist avalikes ruumides ja väljaspool kodu

Teadusnõukoja raport: https://www.valitsus.ee/sites/default/files/24.03.20_teadusnoukoja_raport_1.pdf

 

Juhised riigihangete kohta seoses eriolukorraga ja selle tagajärgedega

Eriolukorrast tulenevate kiireloomuliste riigihangete jaoks saab kasutada väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlust lähtudes RHS § 49 lg 1 p-st 3. See tähendab, et kui hankelepingu kiire sõlmimine on vajalik hankijast sõltumatute ettenägematute sündmuste tagajärjel tekkinud äärmise vajaduse tõttu, mis ei võimalda kinni pidada RHS-is sätestatud minimaalsetest taotluste ja pakkumuste esitamise tähtaegadest.

Kui ilmneb, et ettevõtjal on maksuvõlg (st RHS § 95 lg 1 p-s 4 nimetatud riikliku maksu, makse või keskkonnatasu maksuvõlg maksukorralduse seaduse tähenduses või maksu- või sotsiaalkindlustusmaksete võlg tema asukohariigi õigusaktide kohaselt), siis tuleb anda ettevõtjale võimalus maksuvõlg kas tasuda või ajatada hankija määratud tähtaja jooksul.

Loe lähemalt: https://www.rahandusministeerium.ee/et/juhised-riigihangete-kohta-seoses-eriolukorraga-ja-selle-tagajargedega

 

24.03.2020

Töötukassa maksab hüvitist 

Töötasu hüvitist makstakse töötajale, kelle tööandja tegevus on erakorralistest asjaoludest tulenevalt oluliselt häiritud. Hüvitis tagab töötajatele sissetuleku ning aitab tööandjatel ajutised raskused üle elada, et ei peaks töötajaid koondama või tegevust lõpetama

https://www.tootukassa.ee/content/tootasu-huvitis

 

KredEx aitab koroonaviiruse tõttu raskustesse sattuvaid ettevõtteid läbi uute kriisimeetmetega

Koroonaviiruse jätkuv levik on tinginud Eesti ettevõtete majandustegevuses tõsiseid tõrkeid. Nende mõjude leevendamiseks kavandab riiklik finantseerimisasutus KredEx täiendavaid meetmeid, mis on suunatud Eesti ettevõtete abistamisele. 

https://www.kredex.ee/et/koroona

 

Tööelu portaal annnab tähtsama info, mis puudutab töösuhteid ja tööõigust 

Tööelu portaal sisaldab konkreetseid juhiseid tööõiguse teemal   www.tooelu.ee/et/uudised/2552/koroonaviirus-ja-tooelu 

N: Tootmisettevõte näeb, et tellimused on vähenenud. Hetkel mõned tellimused on, kuid kindlasti mitte sellises mahus nagu enne. Tõenäoliselt väheneb see veelgi ning lõpuks ei ole töötajatele üldse enam tööd anda. Kuidas seda olukorda lahendada – kas saame töötaja töötasu ühepoolselt vähendada või peame maksma ikkagi keskmist töötasu? 

Vastab Tööinspektsiooni nõustamisjurist Greete Kaar: https://www.tooelu.ee/et/uudised/2567

 

23.03.2020

Kaupmeeste Liit kutsub inimesi tegema oma vajalikud ostud pärast kella 11 ja jätma hommikused tunnid kaupluste külastamiseks eakatele ning teistele riskirühmadele.

https://kaupmeesteliit.ee/kaupmeeste-liidu-uleskutse-jatkem-hommikused-ostlemistunnid-riskiruhmadele/

 

Sotsiaalministeeriumi ja Kaupmeeste Liidu koostöös on valminud juhend kaupmeestele töötajate ja klientide kaitseks viiruse vastu.

Juhendis on lähtutud turul tehtu parimast praktikast ja kohaldatud Terviseameti infot kaubanduse konteksti. Loodame, et juhised on linna  kaubandusettevõtjatele  abiks

Juhis: Juhis kauplustele kaubanduskeskustele ja toitlustusettevõtetele

 

Millised ettevõtlussektorid on kõige enam täna hädas?

Täna teame, et kõige kriitilisem on turismisektoril (reisiettevõtlus, majutus, toitlustus, konverentsid, seminarid, üritused). Järjest keerulisemaks läheb olukord transpordis, viitega jõuavad probleemid tööstusesse ja teenindusse. Sisuliselt puudutab olukord kogu ettevõtlussektorit.

Jooksev info. Vabariigi Valitsuse erilehelt saab jooksvat informatsiooni ettevõtluse tarbeks.

https://www.valitsus.ee/et/eriolukord-eestis   vaata  alalõik / Majandus. ettevõtlus

 

Maksu- ja Tolliamet. Sellel lehel leiate teavet eriolukorra mõju kohta maksu- ja tolliteemadele ning Maksu- ja Tolliameti (MTA) klienditeenindusele.

Maksu- ja Tolliameti info seoses eriolukorraga

 

Sellelt lehelt leiad  Terviseameti  ametlikult kinnitatud infot ja juhiseid uue koroonaviiruse kohta

https://www.terviseamet.ee/et/uuskoroonaviirus

 

20.03.2020

Üleskutse  Rakvere linna turismiettevõtjatele

„Alates 18. märtsist oodatakse turismiettevõtjaid kui ka vabaühendusi, kes teenivad tulu ja pakuvad teenuseid, kriisiabikeskuse veebileheküljele www.kriisiabikeskus.ee täitma ankeeti, mis annab hiljem ülevaate nende vajadustest ja probleemidest. Täiendav info: https://www.puhkaeestis.ee/et/turismiprofessionaalile/koroonaviirus-ja-turism/teata-riigile-oma-probleemist-uus-platvorm, 'Rakvere Turismiinfokeskus turism@rakvere.ee

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis on kättesaadav 24/7 webinar, kuhu kõik ettevõtjad saavad jätta oma muresid ja küsimusi. Paar korda päevas tehakse neist koond ja saadetakse kõigile huvilistele. Vaata täpsemalt: https://www.puhkaeestis.ee/et/turismiprofessionaalile/koondinfo-abi-kohta-ettevotjatele


Rakveres töötab ettevõtjate infotelefon

Rakvere ettevõtjatel  on võimalus  helistada ja saada nõu  ning  eriolukorrast  tingitud ettevõtluse alast  informatsiooni Rakvere  Linnavalitsusest.

Kontakttelefon: abilinnapea Andres Jaadla 5203987, andres.jaadla@rakvere.eeturism@rakvere.ee

Alati värske info linna kodulehel https://rakvere.kovtp.ee/info-ettevotjaile-kriisiolukorras

 

Vabariigi  Valitsuse majanduslike meetmete pakett

Koroonaviiruse leviku ja selle tõkestamisega kaasneb väga suur mõju majandusele, seoses sellega kiitis valitsus täna Eesti tööinimeste ja ettevõtete olukorra leevendamiseks heaks majanduslike meetmete paketi

https://www.valitsus.ee/et/uudised/valitsus-toetab-eriolukorras-eesti-tooinimesi-ja-majandust-vahemalt-2-miljardi-euroga

 

Riigi ja Kaupmeeste Liidu juhised kauplustes käimiseks

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium ning Eesti Kaupmeeste Liidu juhised ja abimaterjalid klientide täiendavaks teavitamiseks, et piirata viiruse levikut ning hoida inimeste tervist.

https://mkm.ee/et/uudised/riigi-ja-kaupmeeste-liidu-juhised-kauplustes-kaimiseks

 

19.03.2020

MKMi ühtne kontaktpunkt ettevõtjatele
Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi  ettevõtlusalane kontaktpunkt on kolmetasemeline.

Esimeseks tasemeks on ministeeriumi veebilehelt aadressil https://www.mkm.ee/covid19-kkk leitav ning regulaarselt täienev loetelu korduma kippuvatest küsimustest (KKK). Soovitame kõigil esmajärjekorras tutvuda sealtoodud vastustega.

Kontaktipunkti teine tase on spetsiaalselt selleteemaliste küsimuste esitamiseks mõeldud e-maili aadress covid19@mkm.ee. Sinna tasub pikemalt kõhklemata pöörduda kõigil ettevõtjatel, kes ei leidnud enda küsimusele vastust KKK veebilehelt.

Kolmandaks tasemeks on ettevõtetele suunatud webinar'id Zoom keskkonnas, kus esitletakse uut informatsiooni ning vastatakse küsimustele n-ö „otse-eetris". Webinar'id toimuvad vastavalt vajadusele ning toimumisaegade info leiab jooksvalt MKMi kodulehe avalehelt

 

Kasulikud lingid:

 

Ettevõtjad pakuvad abi:

 

Uudisteportaalide lehed:

  

Info täieneb jooksvalt.
 

Lisainfo:

Andres Jaadla
abilinnapea
520 3987