Rakvere Linnavalitsuses peetud kriisikoosolekul pandi paika järgmised sammud

Rakvere Linnavalitsus
Pressiteade
13. märts 2020

 

Reede hommikul toimus Rakvere linnavalitsuses erakorraline koosolek, kus osalesid linna allasutuste juhid, koolide ja lasteaedade direktorid ja kriisikomisjoni liikmed, et arutada läbi ettevalmistused ja koostada juhised ning tegevusplaan haridusasutuste sulgemiseks alates 16. märtsist ja  tegevuste edasiseks korraldamiseks.

Esmaspäevast, 16. märtsist on Vabariigi valitsuse otsusega kõik koolid kogu riigis suletud ja õppetöö jätkub koduse ja distantsõppe vormis. Kõigis Rakvere linna koolides on nüüdseks juba toimunud sisekoosolekud õppetöö edasise korraldamise tagamiseks. Õppetöö korraldatakse paindlikult ja õpetajad peavad arvestama, et kogu õppematerjal on õpilastele kättesaadav. Koolimajad jäävad avalikkusele suletuks ja hoonetes viiakse läbi suurpuhastused ja täielik desinfitseerimine, et luua valmidus õpilaste naasmiseks kui olud võimaldavad.

Rakvere muusikakoolis toimub individuaalõpe, õpetaja suhtleb õpilasega e-kanalite kaudu. Rakvere täiskasvanute gümnaasiumis jätkub töö tavapärases e-õppe vormis.

Rakvere abilinnapea Rainer Miltopi sõnul jäävad Rakvere linnas esialgu avatuks kõik lasteaiad ja -hoiud.  Sellegipoolest kutsume üles kõiki lapsevanemaid, kellel see vähegi võimalik, jätta lapsed koju. Lasteaia ruume välja ei rendita. Lisaks kehtib kohustus hoida laps kodus vähemalt  14 päeva kui laps või tema pereliige on viibinud välisreisil olenemata sihtkohast. „Ehkki Eestis on välja kuulutatud eriolukord, peame tagama ühiskonna toimimise ja eluks vajalike teenuste edastamise. On väga hea, et riigis rakendatakse ennetavaid meetmeid. Jälgime pidevalt olukorda ja oleme valmis nakatumisohu minimeerimiseks astuma järgmiseid samme," lisas Miltop.

Rakvere sotsiaalkeskuses jätkub teenuste edastamine senisel moel, kuid abi vajavate klientide arvu suurenemisel korraldatakse töö ümber. Varjupaik ja sotsiaalmaja on avatud. Eakate ja laste päevakeskuse huvitegevused on suletud.

Alates tänasest on Rakveres suletud huvikoolid, raamatukogu, noortekeskus, spordikeskus vähemalt kaheks nädalaks. Raamatuid saab tagastada raamatukogu tagastuskasti. Kultuurikeskus on suletud, ringitegevusi ei toimu ja ruume ei rendita. Rakvere abilinnapea Laila Taluniku sõnul on kultuurikeskusel võimekus jätta ära plaanitud kultuuriüritused kuni juuni lõpuni„Jälgime tähelepanelikult sündmuste kulgu ja vabariigi valitsuse poolt antavaid suuniseid," märkis Talunik.

Haridus- ja Teadusministeerium juhib tähelepanu, et distantsõppe perioodil ei tohi toimuda ka huviringid, treeningud jms. Ministeerium rõhutab, et õppuritel tuleb teha paus koolivälistes huvitegevustes ning neil palutakse viibida kodus. Lapsevanematel palume jälgida, et lapsed peaksid kinni koduväliste tegevuste keelust.

Rakvere linnavalitsus on avatud ja töö jätkub tavapärases rütmis. „Küll aga viime otsekontaktid võimalikult minimaalseks ja rakendame teenuste tagamiseks ja klientide teenindamiseks maksimaalselt e-riigi võimalusi. Koosolekud peetakse edaspidi veebipõhiselt, sotsiaalosakonna ja perekonnaseisuametnike vastuvõtt toimub peamiselt telefoni ja meili teel," loetleb Rainer Miltop.

Rainer Miltop: „Võtame tarvitusele kõik abinõud, et hoida inimesi vähem liikumas ja tagada igapäevane töö ja elanike teenindamine interneti ja telefoni teel. Kui riik tõstab ohutaset, jätkub linnavalitsuse töö endiselt, aga võimalik, et osaliselt kaugtööd rakendades."

Rakveres töötab jätkuvalt ühistransport, kuid kaheks nädalaks peatatakse bussides sularaha eest piletimüük.

„Soovitame liikuda palju värskes õhus ja tugevdada oma immuunsüsteemi," paneb Rainer Miltop kõigile südamele.

Rakvere linnavalitsus annab pidevalt vajaduspõhist infot. Olulise info leiab Rakvere linna kodulehelt ja linna ametlikult Facebooki lehelt.

  

Lisainfo:

Rainer Miltop
Rakvere abilinnapea
501 8139

Teate edastas:

Kristel Mänd
Kommunikatsioonispetsialist
Rakvere Linnavalitsus
510 4544

kristel.mand@rakvere.ee