Ülevaate Rakvere linnas toimuvatest sündmustest ja huvitegevustest
annab Kultuuriaken.
Portaal on nii eesti, inglise kui ka vene keeles.

Kultuuriaknas saab iga soovija sündmuse või huvitegevuse ise  andmebaasi lisada SIIN.