« Tagasi

Rakvere linn müüb metsamaterjali

Rakvere Linnavalitsus kuulutab välja avaliku kirjaliku enampakkumise metsamaterjali võõrandamiseks.

Rakvere linnametsades teostati metsa sanitaarraiet tüvekahjurite, haiguskahjustustega puude ja tormikahjustuste likvideerimiseks. Selle tulemusel saadi metsamaterjali, mille linn soovib enampakkumise teel võõrandada. Seoses sellega soovime saada hinnapakkumisi järgmistele loetletud metsamaterjalidele:

Võõrandatava metsamaterjali loetelu ja alghind:

1. kuusepalk, pikkus 6,1 m, kogus 101,2 tm, 1 tm alghind 90 eurot (lisandub käibemaks);

2. madalakvaliteediline ja metsakuiv kuusepalk, pikkused 6,1 m ja 4,3 m, kogus 425,6 tm, 1 tm alghind 52 eurot (lisandub käibemaks);

3. kuusepaberipuu, pikkus 3,0 m, kogus 58,3 tm, 1 tm alghind 45 eurot (lisandub käibemaks);

4. kuuseküttepuu, pikkus 3,0 m, kogus 126 tm, 1 tm alghind 30 eurot (lisandub käibemaks).

Metsamaterjal on ladustatud virnastatult Rakvere linnas Vabaduse, Lilleoru ja Aia tänavatel. Materjaliga on võimalus enne pakkumuse esitamist tutvuda kohapeal.

Metsamaterjali võõrandamise tingimused:

1. pakkumus esitada ühe tihumeetri hinnana ilma käibemaksuta iga metsamaterjali sortimendi kohta eraldi;

2. pakkuja võib esitada pakkumuse ühele või mitmele materjali sortimendile;

3. pakkumus peab sisaldama pakkuja seadusliku või volitatud esindaja taotlust pakkumisel osalemiseks (volitatud isiku puhul lisada lihtkirjalik volitus). Taotlus peab sisaldama pakkuja täpset nimetust, registrikoodi, aadressi ja kontaktandmeid;

4. edukas pakkumus on kõrgeima tihumeetri ostuhinnaga pakkumus iga materjali kohta. Juhul kui kaks või enam pakkumust on võrdsed, siis tunnistatakse edukaks pakkumus, mis on esitatud Rakvere Linnavalitsusele ajaliselt varem;

5. parima pakkumise teinud isikuga sõlmib Rakvere Linnavalitsus müügilepingu;

6. ostja saab metsamaterjali ära vedada peale müügilepingu sõlmimist. Metsamaterjali äravedu toimub peale müügilepingu sõlmimist ostja kulul hiljemalt kahe nädala jooksul peale müügilepingu sõlmimist;

7. metsamaterjali täpne kogus määratakse üleandmise-vastuvõtmise aktis, mille allkirjastavad ostja ja linnavalitsuse esindajad;

8. üleandmise-vastuvõtmise akti alusel esitab linnavalitsus ostuhinna kohta arve, mis peab olema tasutud hiljemalt kahe nädala jooksul.

Kirjalike pakkumuste esitamise tähtaeg on 16. märts 2022 kell 13.00. Pakkumus saata digitaalselt allkirjastatult meiliaadressil linnavalitsus@rakvere.ee või esitada kinnises ümbrikus Rakvere Linnavalitsusele aadressil Lai tn 20, Rakvere. Pakkumusele lisada märge „Metsamaterjal, mitte avada enne 16.03.2022, kell 13.05"

 

Lisainfo:
Riin Sikka
Keskkonnaspetsialist
tel. 5650 9134