Rakvere linn tuleb elanikele appi biojäätmete kogumisvahendi hankimisel

Rakvere Linnavalitsus
Pressiteade
28. jaanuar 2022

 

Jaanuar tõi Rakvere linnale hea uudise Keskkonnainvesteeringute Keskuselt (KIK). Mullu sügisel KIK-ile esitatud projektitaotlus soetada linnaelanikele biojäätmete kogumiseks kompostrid ja konteinerid sai positiivse rahastusotsuse. Rakvere linn saab 35 316 eurot toetust, mille abil ostetakse 100 kompostrit ja 500 konteinerit. Projekti rahastab Keskkonnaministeerium rahvusvahelise kliimakoostöö vahenditest.

Rakvere Linnavalitsuse keskkonnaspetsialist Riin Sikka sõnas, et kuna kohalike omavalitsuste kohustus on korraldada biojäätmete liigiti kogumine tekkekohalt, siis on biojäätmed lisatud korraldatud jäätmeveo hulka ja alates 6. veebruarist Rakvere linnas kehtima hakkava uue jäätmeveoperioodiga on kõigil võimalik biojäätmed vedajale üle anda.

Biojäätmete kogumisvahendite hankimisega soovib Rakvere linn pakkuda elanikele abi biojäätmete ringlusse suunamise paremaks korraldamiseks ning soodustada ja motiveerida biojäätmete eraldi kogumist. „Eesmärk on vähendada biojäätmete hulka segaolmejäätmete seas, luua eeldused jäätmete ringlussevõtuks ning suurendada elanike teadlikkust jäätmete liigiti kogumise osas. Kui biojäätmed satuvad segaolmesse, muudavad need teiste jäätmete taaskasutuse raskeks, vahel lausa võimatuks," märkis Sikka.

 

Rõõmustav on, et elanike huvi kompostrite vastu on olnud suur ning peale uudise avaldamist leidsid kõik kompostrid endale juba nädalaga huvilised. Seetõttu on hetkel pakkumises vaid biojäätmete konteinerid.

Biojäätmete kogumise konteiner sobib elamukinnistule, kus biojäätmeid ei kompostita ning kompostmulda ei ole võimalik realiseerida ja on otstarbekas eraldi kogutud biojäätmed anda üle jäätmevedajale. Konteineri maht on 120-140 liitrit. Korteriühistutel on võimalus osta mitu konteinerit.

 

Mis on biomahuti maksumus?

Rakvere linn loovutab konteinerid elanikele omaosalustasu eest ehk soovijal tuleb mahuti eest tasuda umbes veerand selle ostuhinnast ehk 26%. Mahutite täpsed hinnad selguvad peale ostuhangete läbiviimist, kuid esialgse arvestuse põhjal tuleb elanikul konteineri eest tasuda umbes 10 eurot (hind poes alates 50 eurost). Mahuteid ei jagata tasuta, kuna sellisel juhul jääks nende omanikuks linn ning 600-st esemest koosneva mahutipargi haldamine käiks linnal üle jõu.

 

Kuhu pöörduda ostusoovi korral?  

Hanked biomahutite soetamiseks viib Rakvere Linnavalitsus läbi kevadel. Kui mahutid on olemas, alustab linn nende jagamist soovijatele. Mahutid jagatakse välja sooviavalduste laekumise järjekorras.

Linnavalitsus sõlmib mahuti ostjaga ostu-müügi lepingu. Mahuti ostmise tingimus on, et ostja tagab selle säilimise ja haldamise vähemalt kolme aasta jooksul alates ostuhetkest ning linnavalitsusel on õigus eseme kasutamist kontrollida.

Konteineri ostmise soovist palume teatada e-posti aadressil biomahuti@rakvere.ee

Esitada tuleb järgmised andmed:

  • soovitud mahuti tüüp: konteiner (korteriühistul palume lisada ka soovitavate konteinerite arvu)
  • ostja nimi ja isikukood (korteriühistul registrikood)
  • aadress, kus mahuti paiknema hakkab (tegemist peab olema elamumaaga ja seal peab püsivalt elama vähemalt üks inimene)
  • kontaktandmed: telefoni number ja e-posti aadress.

Rakvere linn saab müüa biomahuti vaid kinnistule, kus on olemas rahvastikuregistri andmete kohane elukoht vähemalt ühel isikul.

Kes e-posti ei kasuta, saab oma soovist anda teada ka telefonil 322 5825.

Tuletame meelde, et seoses uue jäätmeveo perioodiga peavad kõik jäätmevaldajad hiljemalt 5. augustiks 2022 olema otsustanud, kas biojäätmeid kompostida või tellida biojäätmete vedu. Loodame, et ka projektiga ostetavad mahutid on selleks hetkeks olemas.

 

Lisainfo:

Riin Sikka
Keskkonnaspetsialist
322 5825

 

Teate edastas:

Kristel Mänd
Kommunikatsioonispetsialist
510 4544

Foto: Pixabay