Noorte omaalgatusprojektide toetamine

Toetuse taotlemise tähtajad on igal aastal 1. veebruar, 1. mai ja 1. oktoober.

Toetuse eesmärgiks on noorte sotsiaal-, kultuuri-, spordi- ja tervisekasvatuse alase tegevuse arendamine omaalgatuse kaudu ning suurendada selle kaudu noorte osalemist Rakvere linnas toimuvates tegevustes.

Toetust saab taotleda noorteühing või 18-26 aastane füüsiline isik, kelle elukohana rahvastikuregistris on märgitud Rakvere linn.

Noorte omaalgatusprojektide toetamise kord

Taotluse esitamine: E- keskkonnas SPOKU