« Tagasi

Pakkumismenetlus euroameerika paplitele seisukindluse uuringu ja hoolduslõikuse tellimiseks

Muudetud: 24.08.23

Pakkumismenetluse eesmärgiks on koostada neljale puule tervisliku seisundi hinnang ning teostada puude võradele hoolduslõikus. Vajalik arborist IV või kõrgem kutsetunnistuse olemasolu!

C.R. Jakobsoni tänava paplite asukohad

Pakkumus esitada eraldi hinnangu koostamiseks ja puude võrade hooldamiseks.

Enne pakkumuse tegemist tuleb kindlasti objekti külastada!

Puude seisundi hindamise töö tähtaeg on 31.09.2023. Võrade hoolduslõikused teostada hiljemalt 28.10.2023

Digitaalselt allkirjastatud pakkumus esitada e-mailil pakkumused@rakvere.ee hiljemalt 30.08.2023 kl 9:00. Lisada juurde märge „Paplid. Mitte avada enne 30.08.2023 kl 9:00!"

Hinnapakkumiste saamisel jätab Rakvere Linnavalitsus endale õiguse tööde tellimisest loobuda kui hind kujuneb loodetust kõrgemaks.

Lisainfo saamiseks pöörduda Rakvere linnavalitsuse linnaaedniku poole kart-mari.paju@rakvere.ee või telefonil 5340 3506.

Tehniline kirjeldus: PDF