« Tagasi

Rakvere Linnavalitsus korraldab pakkumismenetluse raieteenuse ostmiseks

Rakvere Linnavalitsus soovib teostada Linnametsa ja Palermo metsas suusaradade servades olevate kuivanud puude, ohtlike puude ja võsa raiet ning materjali koondamist. 

Raie eesmärgiks on kuivanud ja väheväärtuslike puude ja võsa raiumine ja väljavedamine ning koondamine Ööbiku tänava ja Kunderi tänava laoplatsile.

Raiutavad alad on:

  1. Kunderi tänava serv, Kunderi tänava terviseradaade parkla serv (katastritunnus 66301:001:0657), 
  2. Lilleoru tänava servad, Vabaduse tänava servad ja Vabaduse tänava majade 46 kuni 62 tagune, Mäe tänav 12 ja 10 vastas olev metsa serv, Maasika ja Aia tänavaga piirnev metsa serv (katastritunnused 66301:033:0023, 66301:001:0661, 66301:001:0663, 66301:001:0664, 66301:019:0291), 
  3. Palermo, Kodu, Pera ja Sõbra tänavaga piirnev metsa serv (katastritunnus 66301:001:0664), 
  4. Ööbiku tänavaga piirnev metsa serv (katastritunnus 66301:019:0291),
  5. Palermo metsas ca 4 km ulatuses suusaradade serv (3 laiuselt mõlemalt poolt) (katastritunnus 66301:001:0657). 

Raie käigus tuleb eemaldada kõik märgitud puud ja kolme meetri ulatuses võsa. Alles jätta järelkasvu puud (kask, mänd kuusk), tamm, saar ja pihlakas.

Tööde teostamiseks ei ole ette nähtud harvesteri kasutamist.

Raiutud metsamaterjal tuleb järgata ette antud sortimentideks ning koondada laoplatsi (Ööbiku tänaval ja Kunderi tänaval). Raiejäätmed ja võsa vedada samuti nendesse laoplatsidesse.

Teenuse hind tuua raiutava ja kokku veetava puidu osas tihumeetri kohta ja võsa osas kokku veetud ja virnastatud võsa kuupmeetri kohta. Metsamaterjal ja virnastatud võsa mõõdetakse peale raietööd lõppu ja kokku vedamist laoplatsis üle. Teenuse täpne maht selgub pärast metsamaterjali väljavedamist ja üle mõõtmist. Üle mõõtmine toimub Tellija ja Töövõtja juuresolekul otsa tollimise teel ja paberipuu virna mõõtmise teel. Teostatud mõõtmised on aluseks teenuse lõpliku maksumuse arvutamisel.

Vastutus töö ning sellega kaasnevate kõrvalmõjude eest keskkonnale ja kolmandate isikute varale kuulub Töövõtjale. Töövõtja vastutab tööohutusnõuete ja -eeskirjade täitmise eest objektil.

Hinnapakkumuses peab olema märgitud, kas hind sisaldab käibemaksu.
Hinnapakkumus peab sisaldama pakkuja täpset nimetust, registrikoodi, aadressi ja kontaktandmeid.

Pakkumused esitada hiljemalt 18.oktoober 2023 kell 12.00. Pakkumus esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile pakkumused@rakvere.ee märksõnaga "Raieteenus".
Raie ja väljavedu teostada tähtajaks 30.11.2023.
Eduka pakkumuse kriteeriumiks on madalaim hind. Hankija jätab endale õiguse lükata tagasi kõik pakkumused juhul, kui pakkumuste maksumused ületavad hankija poolt eeldatud hankelepingu maksumust ja/või hankija eelarvevahenditest tulenevaid võimalusi.
Hankija jätab endale õiguse astuda edukaks tunnistatud pakkujaga läbirääkimistesse. Läbirääkimiste objektiks võib olla tööde maht.
Info töö teostamise kohta ja eraldistega tutvumine võimalik kokkuleppel.
Töövõtulepingu näidise saate alla laadida siit.

Kontakt:

Kerli Kõue Taavi Saar
keskkonnaspetsialist tööde juhendaja
tel. 5650 9134 tel. 508 9955
kerli.koue@rakvere.ee