« Tagasi

RAKVERE LINNAVALITSUS KUULUTAB VÄLJA AVALIKU KIRJALIKU ENAMPAKKUMISE KINNISTUTE HOONESTUSÕIGUSEGA KOORMAMISEKS

Enampakkumise teel koormatakse Rakvere linna  elamumaa  sihtotstarbega  kinnistuid aadressidega  Pargi tn 6, Liiva tn 14a, Sügise tn 2, Kajaka tn 36, Kulli tn 15, Kulli tn 16, Kuldnoka tn 14 , Tuvi tn 10 ja  Nõlvaku tn 4.
Hoonestusõigus seatakse 10 aastaks ja enampakkumise alghinnad  on sõltuvalt kinnistust vahemikus alates 20 €/m² kohta kuni 28 €/m² kohta .
Hoonestusõiguse seadmise täpsemad tingimused  on sätestatud Lisas 1 (lisatud).

Pakkuda saavad vaid füüsilised isikud.
Kirjalikud pakkumused vastavalt Lisas 2 toodud vormile (lisatud) tuleb esitada hiljemalt 30. juuniks  2023 kella 11.45-ks digitaalselt allkirjastatult e-posti adressil pakkumused@rakvere.ee või postiga kinnises ümbrikus aadressil Lai tn 20, 44308 RAKVERE, Rakvere Linnavalitsus.

Pakkumusele tuleb lisada märge " Elamumaa hoonestusõigus, mitte avada enne  30.juunit  2023 kell 12.00".

Lisainformatsioon Mati Jõgi, linnavaraspetsialist 322 5883, 5255167, mati.jogi@rakvere.ee

Lisa 1: PDF
Lisa 2: PDF