« Tagasi

RAKVERE LINNAVALITSUS KUULUTAB VÄLJA AVALIKU KIRJALIKU ENAMPAKKUMISE KINNISTUTE HOONESTUSÕIGUSEGA KOORMAMISEKS

Enampakkumise teel koormatakse Rakvere linna  elamu- ja ärimaa  sihtotstarbega  kinnistuid aadressidega  Navi tn 4, Lai tn 10, Laada tn 8b, Mõisavälja  tn 3, Mõisavälja  tn 5 ja  Mõisavälja  tn 7.
Hoonestusõigus seatakse 50 aastaks ja enampakkumise alghinnad  on kinnistu Navi tn 4 puhul  10 €/m² kohta ,  kinnistute Mõisavälja tn 3, 5 ning 7 puhul 24 €/m² kohta  ning kinnistute Lai tn 10 ja Laada tn 8b  puhul 33 €/m² kohta.
Hoonestusõiguse seadmise täpsemad tingimused  on sätestatud Lisas 1 (lisatud).

Pakkuda saavad nii füüsilised isikud kui ka juriidilised isikud.
Kirjalikud pakkumused vastavalt Lisas 2 toodud vormile (lisatud) tuleb esitada hiljemalt 4. juuliks 2023 kella 12.45-ks digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressil  pakkumused@rakvere.ee või postiga kinnises ümbrikus aadressil Lai tn 20, 44308 RAKVERE, Rakvere Linnavalitsus.

Pakkumusele tuleb lisada märge "Elamu- ja ärimaa hoonestusõigus, mitte avada enne  4.juulit  2023 kell 13.00".

Lisainformatsioon Mati Jõgi, linnavaraspetsialist 322 5883, 5255167, mati.jogi@rakvere.ee

Lisa 1: PDF
Lisa 2: PDF