Terviseameti poolt koostatud lühikesed juhised

16. märts 2020 


COVID-19 positiivse diagnoosi saanud isikutel tuleb:

  • sõltumata haigussümptomite ilmnemisest olla eneseisolatsioonis ning vältida igasugust lähikontakti teiste inimestega kuni negatiivse diagnoosi saamiseni;
  • järgida raviarsti ja terviseameti antud juhiseid;
  • korraldada kõigi temaga vähemalt päev enne haigussümptomite ilmnemist kontaktis olnud, sh samadel koosolekutel viibinud, isikute teavitamine positiivse diagnoosi saamisest.


COVID-19 positiivse diagnoosi saanud isikutega lähikontaktis olnud isikutel tuleb:

  • teavitada oma otsest ülemust võimalikust lähikontaktist COVID-19 positiivse diagnoosi saanud isikuga;
  • teha kahe nädala jooksul kokkuleppel otsese ülemusega maksimaalselt kaugtööd;
  • COVID-19 tõkestamisega seotud tegevustes (sh koosolekud) osaledes vältida lähikontakti teiste inimestega;
  • haigussümptomite ilmnemisel olla eneseisolatsioonis ning teha COVID-19 test;
  • järgida terviseameti antud juhiseid.


Täiendav info: 

 

Allikas: www.terviseamet.ee