Tööpakkumine - sotsiaaltöö spetsialist

Rakvere Linnavalitsus
20. detsember 2021

 

Rakvere on väge täis, uuendusmeelne ja kiirelt arenev linn. Meie eesmärk on kujundada linnale turvaline ja laialdasi võimalusi pakkuv elukeskkond

Kui oled entusiastlik, uuendusmeelne ja soovid anda oma panuse Rakvere linna arengusse, ootab Rakvere Linnavalitsus Sind avaliku konkursi korras kandideerima vabanevale SOTSIAALTÖÖ  SPETSIALISTI ametikohale, mille põhieesmärgiks on teabe jagamine ja nõustamine sotsiaaltoetuste alastes küsimustes ning riiklike- ja omavalitsuse poolt makstavate sotsiaaltoetuste taotluste menetlemine

 

Sotsiaaltöö spetsialisti peamised teenistusülesanded on:

 • sotsiaaltoetuste taotluste menetlemine ja otsuste vormistamine;
 • hooldajatoetuse taotluste menetlemine ja hooldusvajaduse hindamine;
 • kodanike nõustamine sotsiaaltoetuste alastes küsimustes;
 • sotsiaaltoetuste väljamaksmiseks vajalike pangadokumentide koostamine sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistris STAR ning edastamine rahandusosakonnale.

Ootame Sind kandideerima, kui:

 • Sul on erialane kõrgharidus;
 • vastad avaliku teenistuse nõuetele;
 • omad eelnevat töökogemust valdkonnaga seotud ametikohal;
 • valdad eesti keelt C1 tasemel ja vene keelt B1 tasemel;
 • oled hea suulise ja kirjaliku eneseväljendamise oskusega, hea pingetaluvusega, kohusetundlik, tasakaalukas.

Omalt poolt pakume:

 • mitmekesist ning arendavat töökeskkonda;
 • toetavat meeskonda;
 • erialast täiendkoolitust;
 • põhipuhkust 35 kalendripäeva.

 

Tööle asumise aeg: jaanuar 2022.

Motivatsioonikiri koos palgasooviga, elulookirjeldus ning haridust tõendava dokumendi koopia palume saata Rakvere Linnavalitsusele aadressil Lai tn 20, 44308, Rakvere või digitaalselt allkirjastatuna linnavalitsus@rakvere.ee hiljemalt 31. detsembril 2021. a.

Täiendav info:
sotsiaalosakonna juhataja Kersti Suun-Deket,
telefon 515 8185
kersti.suun-deket@rakvere.ee