Alates 6. veebruarist muutub Rakvere linnas jäätmeveo korraldus

Rakvere Linnavalitsus
Pressiteade
11. jaanuar 2022

 

Mullu sügisel viis Rakvere linn läbi korraldatud jäätmeveo teenuse hanke, mille võitis MTÜ Lääne-Viru Jäätmekeskus. Alates 6. veebruarist hakkab kehtima uus korraldatud jäätmeveo periood, mille raames hakkab olmejäätmete (sealhulgas biojäätmete ja paberi-papi) prügimahuteid tühjendama Lääne-Viru Jäätmekeskuse prügiveok (vt allolevat fotot).

Lepingute ja veograafikute osas suhtleb klientidega endiselt Lääne-Viru Jäätmekeskus. Juba kehtivaid lepinguid ei ole klientidel vaja muuta.

Lisaks uuele vedajale toob uus periood kaasa veel mõned muudatused, mida selgitab lähemalt Rakvere linnavalitsuse keskkonnaspetsialist Riin Sikka.

„Jäätmeseaduse järgi tuleb kõigil alates uuest hankest hakata eraldi koguma biojäätmeid. See tähendab, et kõikides kodudes, ettevõtetes, asutustes ja mujal, kus biojäätmeid tekib, tuleb panna biojäätmed teistest jäätmeliikidest eraldi ja suunata need ringlusse. Ringlusse suunamise võimalusi on kaks: anda üle jäätmevedajale või kompostida," märkis Sikka.

Seega tekib alates 6. veebruarist kõigil võimalus hakata biojäätmeid eraldi jäätmevedajale üle andma. Biojäätmete kogumiseks ja vedajale üle andmiseks tuleb kasutada eraldi jäätmemahutit.

„Uue korra alusel peavad biojäätmeid eraldi üle andma kõik kinnistud, kus biojäätmete kompostimist ei toimu. Kui biojäätmed on võimalik tekkekohal ringlusse võtta ning kinnistul on olemas võimalused kodukompostimiseks, ei pea toimuma biojäätmete äravedu. Sellisel juhul peab kinnistul tõepoolest biojäätmeid kompostima ja ka saadud materjali peab olema võimalik kasutada nõuetekohaselt, et oleks tagatud biojäätmete segaolmejäätmete või muude jäätmete hulka mitte sattumine. Nimetatud nõuete täitmist kontrollib Rakvere Linnavalitsus," selgitas keskkonnaspetsialist.

Riin Sikka lisas, et jäätmevaldajail palutakse kuue kuu jooksul läbi mõelda oma biojäätmete ringlusse suunamise võimalused ning hiljemalt 5. augustiks 2022. a teatada, kas biojäätmed antakse üle jäätmevedajale või komposteeritakse. Vastav info tuleb edastada Lääne-Viru Jäätmekeskusele. Kui jäätmevaldaja tähtajaks tagasisidet andnud ei ole, arvatakse ta automaatselt biojäätmete üleandjaks. „Sellisel juhul toimub biojäätmete vedu vastavalt veograafikule ning Rakvere linna jäätmehoolduseeskirjas tühjendamise sagedusele ja mahuti suurusele kehtestatud nõuete alusel. Teenuse osutamise eest esitab Lääne-Viru Jäätmekeskus jäätmevaldajale arve vastavalt hinnakirjale," sõnas Sikka.

Biojäätmete eraldi kogumise kohustus rakendub seetõttu, et endiselt satub liiga palju biojäätmeid näiteks pakendi hulka, mis omakorda muudab keeruliseks taaskasutuse või ringlusesse saatmise. Selleks, et vältida jäätmetöötlust ja edendada jäätmete ringlussevõttu, on oluline biojäätmed muudest olmejäätmetest eraldi koguda.

Seni kehtis Rakvere linnas biojäätmete liigiti kogumise nõue vaid alates 10 korteriga korterelamutele ning äriühingutele, kus biolagunevaid jäätmeid tekib üle 25 kg nädalas.

Samuti muutub 6. veebruarist ka Rakvere linna jäätmeveo teenuste hinnakiri, kuid hinnamuutused on võrreldes senistega minimaalsed, mõni hind muutub ka soodsamaks. Uue hinnakirja leiab Lääne-Viru Jäätmekeskuse veebilehelt: http://lvjk.ee/korraldatud-jaatmevedu/korraldatud-jaatmevedu/.

Lisainfot saab ka Lääne-Viru Jäätmekeskusest tööpäeviti ajavahemikus 9.00-17.30 telefonil 616 5165 või e-posti teel klient@lvjk.ee.

 

Loe lisaks:

Uue korraldatud jäätmeveoperioodi hinnakiri, tüüptingimused ja biojäätmete liigiti kogumise teave on leitav siit:

Hinnakiri alates 06.02.2022

Tüüptingimused

Biojäätmete liigiti kogumise teave

Biolagunevate jäätmete sorteerimise juhendid leiad veel siit: eestikeelne juhend ja venekeelne juhend

Biolagunevate jäätmete kogumise ja kompostimise nõuded Rakvere linnas
 

Foto: Nature photo created by freepik - www.freepik.com

 

Lisainfo:

Riin Sikka
Keskkonnaspetsialist
Rakvere Linnavalitsus
5650 9134

 

Teate edastas:

Kristel Mänd
Kommunikatsioonispetsialist
Rakvere Linnavalitsus
510 4544