Teave Rakveres viibivatele Ukraina põgenikele

 

Esmase info Ukraina sõjapõgenikele Eestisse tulemise ja siin viibimise kohta leiab: www.kriis.ee

 

Tere tulemast Rakverre!                             інформація українською мовою

                                                                           информация на русском

                                                                           information in English

 

Vaimse Tervise toetamine

Rakveres ja Lääne-Virumaal pakub teenuseid MTÜ Eesti Vaimse Tervise Ühing. Oleme pikaajalise kogemusega professionaalne organisatsioon.

Teenuseid osutatakse sõjapõgenikele tasuta Sotsiaalministeeriumi määruse "Sõjapõgenike vaimse tervise teenuste ja kogukondliku toe toetus aastal 2023" alusel.

Ühel inimesel on võimalus kasutada järgmiseid teenuseid: 

1) kuni 10 ak tundi (10 x 45 min) psühholoogilist individuaalnõustamist

2) osaleda seminaril / mini-tugigrupis (2 x 3,5 tundi) teemadel, mis puudutavad psühholoogilist toimetulekut peale läbielatud keerulisi sündmuseid. Oleme kaalunud ka seminaride korraldamist eraldi lastele, noortele. (Rakvere seminaride toimumise ajad ei ole veel paika pandud, ent need lisanduvad meie infoleheküljele peatselt.)

 

NB! Teenuseid osutatakse vaid kuni 2023 aasta lõpuni või planeeritud mahu täitumiseni. Projekti viiakse ellu erinevates Eesti piirkondades ning mahud ei ole piirkondade lõikes jaotatud. Seega on varem registreeruvatel inimestel eelis teenuste kasutamisel.

 • Individuaalnõustamise sihtgrupp: täiskasvanud, noorukid, vajadusel lapsed ning eakad, kellel on vajadus täiendava psühholoogilise toe järgi (raskused adaptatsiooniga ning erinevad vaimse tervise pingeseisundid, ärevus, energiakadu, depressioon jt)
 • Seminari/tugigrupi sihtgrupp: täiskasvanud, kes soovivad leida võimalust suhelda sarnase kogemusega inimestega, saada ja pakkuda üksteisele tuge ning saada praktilisi teadmisi enda vaimse tervise toetamisest raskel eluperioodil / selle järgselt.

 

Teenuseid pakutakse silmast-silma Rakveres. 

Nõustajad: psühholoog Nelly Randver. Koormuse kasvades saavad vajadusel nõustajatena liituda teistest piirkondadest psühholoogid Žanna Kubinets, Žanna Bober, Svetlana Varjun.

 

Nõustamine ja tugigrupid toimuvad vene keeles.

Registreerumine:

Individuaalnõustamisele võib registreeruda igal ajal meie kodulehelt lihtsa vormi kaudu aadressil: www.evty.ee/uslugi/bezhencam või telefoni teel 6460770 

Rakvere tugigruppide toimumisajad tulevad esimesel võimalusel üles meie kodulehele ning täiendatakse jooksvalt. Registreerumine toimub lihtsalt samal leheküljel www.evty.ee/uslugi/bezhencam kalendrist või telefoni teel 6460770. Osa tugigruppe toimub koos lapsehoiuteenusega.

Kui osaleja saab liikuda ka Ida-Virumaale, siis on võimalus peatselt liituda järgmiste gruppidega:

Нарва 04.10. + 11.10. (16:00-19:30). С уходом за детьми. 
Нарва 08.10. + 22.10. (14:00-17:30). С уходом за детьми.

Йыхви 13.10. + 20.10. (13:30-16:00).

 

Meie senine kogemus on, et ukraina inimesed soovivad ise hakkama saada ning vajavad julgustamist usaldusväärselt inimeselt, et vastu võtta erinevaid toetavaid teenuseid. Samuti võivad abivajajateks olla hoopis pereliikmed, kelleni jõuab info omakorda teie kliendi kaudu. Seetõttu palume teil, kes tunnete konkreetse inimese olukorda, teavitada teda ning julgustada pöörduma psühholoogilise toe teenuste järele, ennetamaks põgenikel PTSD, depressiooni ning muude tõsiste seisundite teket. 

 

Projekti üldinfo meie koduleheküljel eesti keeles (eestikeelsel lehel pole kalendrit, nõustajate tutvustusi ning registreerumisvorme) https://www.evty.ee/teenused/ukraina-sojapogenike-vaimse-tervise-toe-pakkumine

 

Rakvere Linnavalitsus toetab:

Rakvere Linnavalitsus toetab ja aitab Ukrainast saabunud sõjapõgenikke, kes jäävad elama Rakvere linna. 

 • Abistame isikukoodi taotlemisel või toetame isikukoodi ja elamisloa taotlemise registreerimisel Politsei- ja Piirivalveametis. Peale PPA poolt elamislubade väljastamist pöördu uuesti linnavalitsusse, et registreerida enda elukoha aadress rahvastikuregistris. Seejärel tekib sul õigus teenustele ja toetustele sarnaselt teiste linnaelanikega.
 • Aitame psühhosotsiaalse abi ja nõustamisteenuse leidmisel.
 • Suuname lapsed kooli ja lasteaeda.
 • Suuname kogukondlike ettevõtmiste juurde ja kaasab huvitegevusse, noortekeskusesse, raamatukogusse ja sotsiaalkeskusesse.
 • Rakvere linnal  on võimalus pakkuda sõjapõgenike peredele tugiisikuid, kes räägivad eesti ja vene keeles ning toetavad peresid Eesti eluga kohanemisel.
 • Rakvere linna poolsete toetusvõimaluste kohta sotsiaalvaldkonna küsimustes nõustatakse esmaspäeval kell 9-12 ja kolmapäeval kell  13-16, reedel kell 9-12.

 Rakvere Linnavalitsus asub aadressil Lai 20, üldtelefon 322 5870, linnavalitsus@rakvere.ee

Isikukood ja ajutine kaitse

Isikukood on vajalik selleks, et saaksid lähitulevikus ise paremini hakkama. Isikukoodi saamine ei taga Sulle automaatselt õigust tööle minna või riigilt toetusi saada. Selleks pead taotlema ajutist kaitset.

Isikukoodi taotlemiseks on kas võimalust:

 Taotle isikukood  Rakvere Linnavalitsusest: esmaspäeval ja kolmapäeval kell 9-12 ja 13-16, reedel kell 9-12

Ajutine kaitse on aastane elamisluba, millega saad endale samad õigused nagu Eesti inimestel, näiteks minna tööle, omandada haridust ja õiguse sotsiaalteenustele. Ajutise kaitse taotlemine ei ole kohustuslik ja seda ei pea tegema kohe.

Ajutist kaitset saab Jõhvi või Tallinna politseijaoskonnas taotleda E-R kella 9-20 ja L-P kella 9-16. Eelnevalt broneeri aeg broneering.politsei.ee. Võta kaasa pass, elamisluba, sünnitunnistus või muu isikut tõendav dokument.

2) Kui sul on juba olemas töökoht ja tööandja registreerib sinu lühiajalise töötamise, antakse sulle isikukood. Sel juhul eraldi ajutist kaitset taotlema ei pea.

 

Tervis ja arstiabi

Vajalikke tervishoiuteenuseid osutavad Rakvere linnas perearstid, kelle vastuvõtule saab Ukrainast saabunud põgenik registreerida telefoni teel: VASTUVÕTUAJAD

Ajutise kaitse saanud Ukraina põgenikud ei ole automaatselt Eestis ravikindlustatud. Pärast elamisloa saamist saad taotleda ravikindlustust Eesti inimestega võrdsetel alustel.

Ravikindlustusele on õigus näiteks üle ühe kuu kehtiva töölepingu alusel töötaval inimesel või töötukassas arvele võetud töötul. Ravikindlustatud on ka lapsed, rasedad, pensionärid, õpilased, üliõpilased jt inimesed vastavalt ravikindlustuse seaduse reeglitele.

Vältimatu abi raske või eluohtliku terviserikke korral on kättesaadav kõigile Eestis viibivatele inimestele, sh sõjapõgenikele või siin transiidil olevatele isikutele.

 • Erakorralise tervisemurega pöördu Rakvere Haigla erakorralise meditsiini osakonda või helista hädaabinumbril 112.
 • Tervisenõu saab inglise ja vene keeles perearsti nõuandeliinil 1220 (välismaa numbrilt helistades +372 634 6630). Vajadusel suunatakse inimene edasi hädaabinumbrile 112.
 • Psühholoogilist tuge saab kriisitoe telefonilt 116 006 (+372 6147 393). Sulle vastatakse eesti, inglise või vene keeles ööpäevaringselt.

 

Rakvere Sotsiaalkeskus (Ed. Vilde 2a) aitab abivajajaid

• Pesemisvõimalus (dušš, saun) – pakume graafiku alusel naised/mehed.

• Laste päevakeskuses -alg- ja põhikooliealistel lastele ajaveetmise võimalus – võimalik lapsel turvaliselt aega veeta kui nt vanem vajab aega asjaajamisteks. Avatud kell 12.00-18.00, tel. 322 2332.

• Pakume ka kasutatud riideid, jalanõusid, mänguasju. Kui tekib vajadus laste/naiste riietele, siis saame jooksvalt vahendada infot, mida vaja ja saame koguda.

• Võimalus kasutada ruume kohtumiseteks, nt tugiisikuga

• Majutusvõimalus sotsiaalmajas Vabaduse 59, (ühine köök, dušš, wc).

http://raksotsabi.ee/

 

Kohtumispaik Lääne-Virumaa Keskraamatukogu (aadress Lai 7)

Kõik ukrainlased on oodatud raamatukogus, kus 3. korrusel on võimalik tasuta arvuteid kasutada, aega viita ja omavahel suhelda. Raamatukoguhoidjad aitavad infot otsida, printida jms. Lastel on võimalik mängida, raamatuid vaadata, joonistada ja meisterdada. Raamatukogust laenutamiseks on vaja ennast lugejaks registreerida isikut tõendava dokumendi alusel. Tasuta saab kaasa laenutada raamatuid, ajakirju, muusikaplaate, lauamänge. Arvuti kasutamiseks, kohapeal ajalehtede, ajakirjade lugemiseks ning lasteosakonnas lapsega mängimas käimiseks ei ole vaja lugejaks registreerida. Lasteosakonnas on kasutamiseks palju mänguasju ja mänge, seal saab joonistada ja värvida, mängida ja meisterdada, raamatuid vaadata, mängida PlayStation-iga. Internetipunktis ja II korrusel on võimalus kasutada arvuteid, printida ja skaneerida. Tasuta wifi levib kogu majas.

Avatud: E-R 9.00-19.00, L 10.00-15.00

 

Pangakonto on võimalik avada SEB ja Swedbankis

SEB (Rakvere kontor asub Lai 20) võimaldab Ukraina sõjatsoonist põgenenud kodanikel avada pangakonto tasuta, samuti ei kohaldu neile arvelduskonto kuutasu. Telefon 665 5100, www.seb.ee

Swedbankis (Rakvere kontor Laada 27) on Ukraina sõjapõgenikele kontode avamine tasuta ja seda saab teha Swedbanki esindustes. Telefon 613 2222, www.swedbank.ee

 

Töötamine

Kui oled saanud ajutise kaitse, tohid kohe tööle asuda. Tööd aitab leida Eesti Töötukassa. Kui võtad end töötukassas töötuna arvele, on sul õigus tööturuteenustele ja -toetustele. Töötukassa infotelefon: 15501 (+372 669 6513). Lääne- Virumaa osakonna (Laada 22) telefon 326 0330.

 

Lasteaia- ja koolikoha taotlemine

Kooli- ja lasteaiakohta saab taotleda Rakvere Linnavalitsuses pärast elukoha registreerimist.

Rakvere linn pakub kõigile 0-19 aastaste laste vajadustele kohandatud hoiu- ja õppevorme.

 • Alushariduses pakume koolieelikutele kohti Rakvere lasteaedades ja -hoidudes. Sooviavaldusi saab täita Rakvere Linnavalitsuses E, K, N, R kella 9-12; 13-16. Hariduse peaspetsialisti vastuvõtt E 10.00-12.00, K 13.00-16.00, telefon 322 2336.
 • Kooliealised lapsed klassiastmetes 1.-6. alustavad õpet Rakvere Reaalgümnaasiumis (aadress Võidu 67) ning 7.-12. klassiastmes Rakvere Gümnaasiumis (aadress Vabaduse 1). Mõlemas koolis on lapsi ootamas ukrainakeelne õpetaja ning õppeks vajalikuga sisustatud klassiruumid. Vastavalt Ukraina Haridusministeeriumi soovitusele pakutakse lastele esialgu psühholoogilist abi, ukraina keele, ajaloo ja üldainete tunde e-õppelahenduste abil. Pärast kohanemist alustatakse Eesti eakaaslastega koos liikumisõpetuse ja kunstitundidega.  Sooviavaldusi saab täita Rakvere Linnavalitsuses E, K, N, R kella 9-12; 13-16.

 

Kooliväliseid tegevusi pakuvad:

Noortekeskuses on võimalik tutvuda ja aega veeta teiste noortega, õppida eesti keelt ja kultuuri tundma, osaleda erinevatel sündmustel (näiteks filmiõhtud, vestlusõhtud, väljasõidud). Noori ootavad piljard, lauahoki, lauajalgpall, legolaud, lauatennis, lauamängud, mängukonsoolid (Xbox ja PS4) ja meisterdamise võimalused (joonistamine, värviraamatute värvimine, erinevad käsitöö võimalused). Seal on lai valik erinevaid noortele sobivaid raamatuid (eesti- ja ingliskeelsed). Võimalik on arvuteid ja WiFit kasutada. Noortekeskuses töötab kolm noorsootöötajat, kes aitavad noortel leida tegevusi, jagavad noorteinfot, korraldavad koos noortega erinevaid sündmusi, aitavad koolitöödes ning keeleõppel.

Noortekeskus on avatud E-N kella 14.00-19.00 ja R kella 13.00-19.00.

 

 • Lääne-Viru keskraamatukogu (aadress Lai 7, avatud E-R 9.00-19.00, L 10.00-15.00) lasteosakonda on oodatud kõik lapsed ja mudilased koos emadega.
 • Rakvere Avatud Noortekeskus (aadress Turu plats 3), kuhu on oodatud noored vanuses 7-26.

Lisaks on võimalus osaleda huvihariduses:

 • Rakvere Spordikool: kergejõustik, korvpall, lauatennis, maadlus, murdmaasuusatamine, ujumine, võrkpall. Tel. +372 528 3122, aadress Kastani pst 12.
 • Rakvere Muusikakool: Ettevalmistusklass, laulustuudio, akordion, fagott, flööt, kitarr, klarnet, klaver, trummid, metsasarv, plokkflööt, saksofon, tromboon, trompet, tšello, viiul.
  Tel. +372 520 3975, aadress C.R. Jakobsoni tn 8.