« Tagasi

Tööpakkumine - keskkonnaspetsialist

Rakvere Linnavalitsus
22. juuni 2022

 

Rakvere on väge täis, uuendusmeelne ja kiirelt arenev linn. Meie eesmärk on kujundada linnale keskkonnasõbralik, innovatiivne ja laialdasi võimalusi pakkuv terviklik elukeskkond.

Kui oled entusiastlik, uuendusmeelne ja soovid anda oma panuse Rakvere linna arengusse, ootab Rakvere Linnavalitsus Sind avaliku konkursi korras kandideerima  KESKKONNASPETSIALISTI ametikohale, mille peamised teenistusülesanded on:

 • keskkonnamõju hindamisega seonduvate tegevuste korraldamine;
 • võimaliku keskkonnareostuse likvideerimise korraldamine;
 • jäätmekava koostamise ja selle elluviimise korraldamine;
 • korraldatud jäätmeveoga seotud küsimuste lahendamine;
 • riikliku järelevalve teostamine jäätmehoolduse valdkonnas;
 • jäätmevaldajate registri pidamise korraldamine;
 • loomakaitseseadusega kohalikule omavalitsusele pandud tegevuste korraldamine;
 • linnametsade järelevalve teostamine ning rikkumiste takistamiseks abinõude tarvitusele võtmine;
 • linna arengukava, eelarvestrateegia ja eelarve koostamise protsessis osalemine ning valdkonnaga seonduvate ideede ning alusandmete esitamine;
 • keskkonnaalase projektitegevuse korraldamine ning juhtimine.

Ootame Sind kandideerima, kui

 • Sul on kõrgharidus, soovitavalt magistrikraad teenistusülesannetega seonduval erialal;
 • omad vastavust avaliku teenistuse seaduse nõuetele;
 • omad eelnevat erialast töökogemust, soovitavalt ka projektijuhtimise kogemust;
 • valdad eesti keelt C 1 tasemel ning inglise keelt vähemalt suhtlemistasandil;
 • oled algatus- ja otsustusvõimega, hea pingetaluvusega, omad strateegilist mõtlemist ja head suhtlemisoskust.

Omalt poolt pakume:

 • sõbralikku meeskonda ning motiveerivat töötasu;
 • erialaseid koolitusvõimalusi;
 • tervise edendamiseks tehtavate kulude hüvitamist;
 • 35 kalendripäeva põhipuhkust.

Teenistusse asumise aeg: esimesel võimalusel

 

Motivatsioonikiri koos palgasooviga, elulookirjeldus ning haridust tõendava dokumendi koopia palume saata Rakvere Linnavalitsusele aadressil Lai tn 20 Rakvere 44308 või digitaalselt allkirjastatuna linnavalitsus@rakvere.ee hiljemalt 10. juulil 2022. a.

Täiendav info: abilinnapea Neeme-Jaak Paap, telefon 508 1224.

 

 Image by anncapictures from Pixabay