« Tagasi

Tööpakkumine - perekonnaseisuametnik

Rakvere Linnavalitsus
23. november 2022

 

Rakvere on väge täis, uuendusmeelne ja kiirelt arenev linn. Meie eesmärk on kujundada linnale keskkonnasõbralik, innovatiivne ja laialdasi võimalusi pakkuv terviklik elukeskkond.
 
Kui oled entusiastlik, uuendusmeelne ja soovid anda oma panuse Rakvere linna arengusse, ootab Rakvere Linnavalitsus Sind avaliku konkursi korras kandideerima PEREKONNASEISUAMETNIKU
ametikohale, mille peamised teenistusülesanded on:
• rahvastikuregistris elukoha andmete töötlemise toimingute tegemine;
• sündide ja surmade registreerimine, abielude sõlmimine ja lahutamine, perekonnaseisuandmete muutmine ja parandamine ning muude seaduses sätestatud perekonnaseisutoimingute tegemine. 
 
Ootame Sind kandideerima, kui
• omad vähemalt kutsekeskharidust (soovitavalt infotöötluse või õiguse alal);
• omad vastavust avaliku teenistuse seaduse nõuetele;
• omad perekonnaseisuametnikuna tegutsemise õigust või oled valmis omandama vajalikud teadmised ja sooritama Siseministeeriumis eksami perekonnaseisuametnikuna tegutsemise õiguse saamiseks;
• valdad eesti keelt C 1 tasemel ning inglise ja vene keelt B1 tasemel.
 
Omalt poolt pakume:
• sõbralikku meeskonda ning motiveerivat töötasu;
• erialaseid koolitusvõimalusi;
• tervise edendamiseks tehtavate kulude hüvitamist;
• 35 kalendripäeva põhipuhkust.
 
Teenistusse asumise aeg: alates 1. veebruarist 2023
 
Motivatsioonikiri, elulookirjeldus ning haridust tõendava dokumendi koopia palume saata Rakvere Linnavalitsusele aadressil Lai tn 20 Rakvere 44308 või digitaalselt allkirjastatuna linnavalitsus@rakvere.ee hiljemalt 12. detsembril 2022. a.
 
Täiendav info: linnasekretär Riina Männiste, telefon 322 5873.
 
Foto: Pexels.