« Tagasi

Kuidas käituda liiklusõnnetuse korral?

Rakvere Linnavalitsus
2. detsember 2022

 

Hiljuti toimus Rakveres kaks liiklusõnnetust, kus tekitati linnale varalist kahju. Tammiku tänava kergliiklusteel sõideti puruks tänavavalgustuspost ja piirdeaed (vt juuresolevat fotot) ning Vallikraavi tänava parklas sõideti otsa tänavavalgustuspostile ja lõhuti selle valgusti. Mõlemal juhul lahkusid teo toimepanijad sündmuskohalt, ilma et oleksid politseid juhtunust teavitanud. Nad andsid endast märku alles seejärel, kui linnavalitsus avaldas oma sotsiaalmeediakontol üleskutse ja pakkus lõhkujaile võimaluse oma tegu ausalt üles tunnistada ja tekitatud kahjud hüvitada.

Kuidas tegutseda liiklusõnnetuse korral ja mida meeles pidada, tuletab siinkohal meelde Rakvere politseijaoskonna patrulltalituse juht Tauno Lempu.

„Kui keegi on liiklusõnnetuses saanud vigastatud või on hukkunud, tuleb viivitamatult teavitada juhtunust häirekeskust telefonil 112 ja edasi tuleb tegutseda nende antud juhiste järgi. Niisamuti tuleb häirekeskusele teatada juhul, kui kahju saaja ei ole sündmuskohal. Näiteks, kui olete parklas kahjustanud autot, mille juhti ei ole läheduses. Sama kehtib aia, maja, liiklusmärgi, tänavavalgustuse posti või muu asja suhtes, mille omanik ei ole kohal," selgitas Lempu.

Liiklusõnnetuse korral häirekeskuse või näiteks maja omanikku juhtunust teavitamata jätmisel ja sündmuskohalt lahkumisel on selline tegevus väärteokorras karistatav aresti, rahatrahviga kuni 1200 eurot või sõiduki juhtimisõiguse äravõtmisega kuni kaheteistkümneks kuuks.

Juhul, kui mõlemad osapooled on kohal ja osalenud juhid saavad teineteisest aru ja on põhjustaja, ehk süüdlase, suhtes ühel meelel, tuleb täita teade, mida saab taha ka elektroonselt aadressil https://avarii.lkf.ee/et/. Sellisel juhul ei ole kohustust politseid juhtunust teavitada, kuid on soovitav häirekestkusele juhtunust teada anda.

Kui kindlustusjuhtumit ei ole võimalik kohapeal vormistada, näiteks juhul kui üks osapool keeldub õnnetuse vormistamisest, tuleb kindlasti helistada häirekeskuse numbril 112.

Kui liiklusõnnetuse teadet ei ole võimalik elektroonselt esitada ja ei ole käepärast vastavat vormi paberkandjal, siis kirjutage juhtumi vormistamiseks üles:

  1. kes ja mis sõidukitega õnnetuses osalesid
  2. millal ja kus õnnetus toimus
  3. mis toimus, sealhulgas joonistage juhtunu skeem
  4. kes põhjustas juhtumi

Mida täpsemalt on dokumendid sündmuskohal vormistatud, seda lihtsam on edasine asjaajamine teil kindlustusseltsiga. Kuigi õnnetusse sattunud autod võivad takistada liiklust, peavad sõidukid olema õnnetusejärgses asendis, kuni dokumendid on vormistatud. Mõistlik on teha kohapeal fotosid või filmida sündmuskohta. Samuti võiks kontrollida dokumentidest inimeste ja sõidukite andmeid ning vaadata üle teise osapoole kirjapandud õnnetuse versioon.

Tuletame kõigile meelde, et turvalisust loome me jätkuvalt üheskoos ning seejuures on oluline igaühe panus. „Julgustame inimesi märkama, sekkuma ja korrarikkumistest alati politseid teavitama – hoiame üheskoos kodukoha turvalisena," sõnas Lempu.

 

Teate edastas:

Kristel Mänd
kommunikatsioonispetsialist
Rakvere Linnavalitsus
510 4544