« Tagasi

Rakvere linna õpilasesinduse noored osalesid koolitusel

Rakvere Linnavalitsus
Pressiteade
7. detsember 2022

 

Teisipäeval toimus Rakvere linna õpilasesinduse noortele koolitus, mille viis läbi Eesti Noorteühenduste Liidu esindaja Hannaliisa Rebane. Koolituse eesmärk oli alustava osaluskogu teadlikkuse tõstmine noorte osaluse ja huvikaitse teemal.

Rakvere linnavalitsuse kultuuri- ja noorsootööspetsialisti Katrin Joselini sõnul on linna õpilasesindus Rakvere linna noorte osaluskogu ja sinna kuuluvad erinevate koolide esindajad. „Rakvere Põhikoolis toimunud koolitusel räägiti kohaliku omavalitsuse (KOV) osaluskogu rollist ja tähtsusest – ehk mida annab noorte osalus kohalikule omavalitsusele ja mida noortele," märkis Joselin. Toodi näiteid nii hästi toimivatest osaluskogudest kui ka erinevate KOV-ide osaluskogude saavutustest

Koolitusel kaasati noori aktiivselt grupitöödes, läbi mille õpiti teineteist paremini tundma, kuid samas tehti juba plaane, millised võimalused võiks linnas noortel veel olla ja milliseid teemasid noorte huvidest lähtuvalt esile tõsta.

Lisaks valiti Rakvere linna õpilasesinduse juhatus. Esimeheks on käesoleval õppeaastal Rakvere Ametikooli õpilane Romary Hang, aseesimeesteks Thea Sauela Rakvere Eragümnaasiumist ja Ameelia Koppel Rakvere Reaalkoolist. 

Vastavalt Noorsootöö seadusele on noortevolikogud ehk noorte osaluskogud – valla- või linnavolikogu juures tegutsev noortest koosnev nõuandva õigusega osaluskogu. Noortevolikogu tegutsemise alused kehtestab valla- või linnavolikogu. Valla- ja linnavolikogu ülesanne on konsulteerida noortevolikoguga noorsootöö kavandamisel, teostamisel ja hindamisel. Noortevolikogu eesmärgiks on arutada valla või linna pädevusse kuuluvaid noori puudutavaid küsimusi ning teha nende kohta ettepanekuid valla- või linnavolikogule ja valla- või linnavalitsusele, lähtudes noorte vajadustest ja huvidest.

Katrin Joselini sõnul ei ole Rakvere linnas tavapärane noortevolikogu. 27. septembri 2021 kehtestas Rakvere linnavalitsus Rakvere linna õpilasesinduse töökorra. „Eesmärgid on samad, mis mujal Eestis tegutsevatel osaluskogudel – esindada linna noorte huvisid, julgustada noorte kodanikualgatusi ning kaasata noori linnaelu korraldamist puudutavatesse otsustusprotsessidesse. Rakvere linnavolikogu komisjonid on varasemalt andnud noortele võimaluse komisjonides osaleda ja loodame jätkuvalt head koostööd, et tagada noorte teadlikkuse tõstmine ja huvi tekitamine oma kodukoha arengus kaasarääkimiseks," ütles Joselin.

 

Lisainfo:

Katrin Joselin
Rakvere linnavalitsuse kultuuri- ja noorsootööspetsialist
5326 8054
 

Teate edastas:

Kristel Mänd
Kommunikatsioonispetsialist
Rakvere Linnavalitsus
510 4544