« Tagasi

Tööpakkumine - haridus- ja kultuuriosakonna spetsialist

Rakvere Linnavalitsus
23. detsember 2022

 

Rakvere on väge täis, uuendusmeelne ja kiirelt arenev linn. Meie eesmärk on kujundada linnale keskkonnasõbralik, innovatiivne ja laialdasi võimalusi pakkuv terviklik elukeskkond.

Kui oled entusiastlik, uuendusmeelne ja soovid anda oma panuse Rakvere linna arengusse, ootab Rakvere Linnavalitsus Sind avaliku konkursi korras kandideerima HARIDUS- JA KULTUURIOSAKONNA SPETSIALISTI ametikohale, mille peamised teenistusülesanded on:

 • kodanike ja organisatsioonide nõustamine hariduse-, noorte- ja kultuurivaldkonna toetuste küsimustes; toetuste taotluste vastuvõtmine ja menetlemine;
 • erinevates e-keskkondades andmete õigsuse kontrollimine, sorteerimine, kokkuvõtete ja väljavõtete tegemine ning vajadusel info edastamine;
 • teenistusülesannetega seotud valdkonnas haldusaktide eelnõude koostamine ja esitamine linnavalitsusele vastavalt vajadusele;
 • märgukirjade, selgitustaotluste, teabenõuete ja muude dokumentide menetlemine teenistusülesannetega seotud valdkonnas;
 • haridus- ja kultuurivaldkonna teabe avalikustamine ja ajakohasuse tagamine linna veebilehel.

Ootame Sind kandideerima, kui

 • omad vähemalt keskharidust;
 • omad vastavust avaliku teenistuse seaduse nõuetele;
 • valdad eesti keelt C 1 tasemel;
 • hea arvuti kasutamise oskus (MS Office tooted vm kontoritarkvara, töös kasutatavate programmide kasutamisoskus).

Kasuks tuleb:

 • eelnev töökogemus sarnasel ametikohal riigi või kohaliku omavalitsuse ametiasutuses või haridusasutuses,
 • teadmised hariduse, kultuuri, spordi või noorsootöö valdkonnast ning seda reguleerivast seadusandlusest;
 • eelnev tööalane kokkupuude ARNO ja Spoku e-keskkondadega;
 • vene keele oskus.

Omalt poolt pakume:

 • sõbralikku meeskonda ning motiveerivat töötasu;
 • erialaseid koolitusvõimalusi;
 • tervise edendamiseks tehtavate kulude hüvitamist;
 • 35 kalendripäeva põhipuhkust.

Motivatsioonikiri, elulookirjeldus ning haridust tõendava dokumendi koopia palume saata Rakvere Linnavalitsusele aadressil Lai tn 20 Rakvere 44308 või digitaalselt allkirjastatuna linnavalitsus@rakvere.ee hiljemalt 15. jaanuaril. 2023. a.

 

Täiendav info: kultuuri- ja noorsootööspetsialist Katrin Joselin, telefon 5326 8054.