Haridusosakond

 

Jane Palu

hariduse
peaspetsialist

Lai 20, kabinet 105
322 2336,  +372 5420 0221
      jane.palu[at]rakvere.ee                     E 10.00-12.00, K 13.00-16.00

Tegevusvaldkond: koolieelsetesse lasteasutustesse vastuvõtmisega seotud küsimused; hariduslike erivajadustega laste õppimisvõimalustega seotud küsimused, koolikohustuslike laste arvestuse pidamine