Haridusosakond

 

Vilja Messer

hariduse peaspetsialist

Lai 20, kabinet 105
322 2336,  +372 5563 0200              vilja.messer[at]rakvere.ee                     E 10.00-12.00, K 13.00-16.00
Tegevusvaldkond: koolieelsetesse lasteasutustesse vastuvõtmisega seotud küsimused; hariduslike erivajadustega laste õppimisvõimalustega seotud küsimused, koolikohustuslike laste arvestuse pidamine