21.10.22

E-vald  (Rakvere linna detailplaneeringute info)

Detailplaneeringu algatamise taotlemine

 

Rakvere Linnavolikogu 27.09.2023 otsusega nr 64, võeti vastu Lai tn 21 kinnistu ja seda ümbritseva ala detailplaneering. 19.10.2023 – 18.11.2023. a oli Rakvere Linnavalitsuses Lai tn 20, Lai...

Detailplaneeringu avalik arutelu

Rakvere Linnavolikogu 27.09.2023 otsusega nr 64, võeti vastu Lai tn 21 kinnistu ja seda ümbritseva ala detailplaneering. 19.10.2023 – 18.11.2023. a oli Rakvere Linnavalitsuses Lai tn 20, Lai...

Rakvere Linnavolikogu 23.08.2023 otsusega nr 60, võeti  vastu Karja tn 12a ja Vesiveski tn 7 kinnistute ning nendega piirneva tänavaala detailplaneering .  18.09.2023 –...

Detailplaneeringu avalik arutelu (Karja tn 12a, Vesiveski tn 7)

Rakvere Linnavolikogu 23.08.2023 otsusega nr 60, võeti  vastu Karja tn 12a ja Vesiveski tn 7 kinnistute ning nendega piirneva tänavaala detailplaneering .  18.09.2023 –...

27.11.2023 – 10.12.2023. a on Rakvere Linnavalitsuses, Lai tn 20, Silla tn 3a kinnistu ja seda ümbritseva ala detailplaneeringu avalik väljapanek. Planeeritav ala suurusega u 8900 m² asub...

Detailplaneeringu avalik väljapanek (Silla tn 3a)

27.11.2023 – 10.12.2023. a on Rakvere Linnavalitsuses, Lai tn 20, Silla tn 3a kinnistu ja seda ümbritseva ala detailplaneeringu avalik väljapanek. Planeeritav ala suurusega u 8900 m² asub...

12.10.2023 – 26.10.2023. a oli Rakvere Linnavalitsuses Lai tn 20, Narva tn 17 kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek. Avaliku väljapaneku jooksul arvamusi ei esitatud. ...

Rakvere Linnavalitsuse 06.11.2023 korraldusega nr 820, kehtestati Narva tn 17 kinnistu detailplaneering.

12.10.2023 – 26.10.2023. a oli Rakvere Linnavalitsuses Lai tn 20, Narva tn 17 kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek. Avaliku väljapaneku jooksul arvamusi ei esitatud. ...

Rakvere linnavolikogu 18.10.2023. a otsusega nr 83 algatati Sireeni tn 2 kinnistu detailplaneeringu koostamine. Planeeritav ala suurus on u 65 350 m² Detailplaneeringu huvitatud isikuks on...

Detailplaneeringu koostamise algatamine (Sireeni tn 2)

Rakvere linnavolikogu 18.10.2023. a otsusega nr 83 algatati Sireeni tn 2 kinnistu detailplaneeringu koostamine. Planeeritav ala suurus on u 65 350 m² Detailplaneeringu huvitatud isikuks on...

Rakvere linnavolikogu 18.10.2023. a otsusega nr 80 kehtestati Kalda tn 3 ja Kalda tn 3a kinnistute detailplaneering. Planeeritav ala suurus on u 34 500 m² Detailplaneeringu eesmärgiks on...

Detailplaneeringu kehtestamine (Kalda tn 3 ja Kalda tn 3a)

Rakvere linnavolikogu 18.10.2023. a otsusega nr 80 kehtestati Kalda tn 3 ja Kalda tn 3a kinnistute detailplaneering. Planeeritav ala suurus on u 34 500 m² Detailplaneeringu eesmärgiks on...

Rakvere linnavalitsuse 25.09.2023 a  korraldusega nr 707 kehtestati Mäekalda tn 10 kinnistu detailplaneering . Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on ehitusõiguse määramine uue...

Detailplaneeringu kehtestamine (Mäekalda tn 10)

Rakvere linnavalitsuse 25.09.2023 a  korraldusega nr 707 kehtestati Mäekalda tn 10 kinnistu detailplaneering . Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on ehitusõiguse määramine uue...

Rakvere Linnavolikogu 27.09.2023 otsusega nr 64, võeti vastu Lai tn 21 kinnistu ja seda ümbritseva ala detailplaneering. 18.10.2023 – 17.11.2023. a on Rakvere Linnavalitsuses Lai tn 20, Lai...

Detailplaneeringu avalik väljapanek (Lai tn 21)

Rakvere Linnavolikogu 27.09.2023 otsusega nr 64, võeti vastu Lai tn 21 kinnistu ja seda ümbritseva ala detailplaneering. 18.10.2023 – 17.11.2023. a on Rakvere Linnavalitsuses Lai tn 20, Lai...

Rakvere Linnavalitsuse 18.09.2023 korraldusega nr 688, võeti vastu Kütuse tn 10 kinnistu detailplaneering .  12.10.2023 – 26.10.2023. a on Rakvere Linnavalitsuses Lai tn 20, Kütuse tn...

Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek (Kütuse tn 10)

Rakvere Linnavalitsuse 18.09.2023 korraldusega nr 688, võeti vastu Kütuse tn 10 kinnistu detailplaneering .  12.10.2023 – 26.10.2023. a on Rakvere Linnavalitsuses Lai tn 20, Kütuse tn...

Rakvere Linnavalitsuse 04.09.2023 korraldusega nr 645, võeti vastu Narva tn 17 kinnistu detailplaneering .  12.10.2023 – 26.10.2023. a on Rakvere Linnavalitsuses Lai tn 20, Narva tn...

Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek (Narva tn 17)

Rakvere Linnavalitsuse 04.09.2023 korraldusega nr 645, võeti vastu Narva tn 17 kinnistu detailplaneering .  12.10.2023 – 26.10.2023. a on Rakvere Linnavalitsuses Lai tn 20, Narva tn...

Rakvere Linnavolikogu 23.08.2023 otsusega nr 60, võeti vastu Karja tn 12a ja Vesiveski tn 7 kinnistute ning nendega piirneva tänavaala detailplaneering . 18.09.2023 – 18.10.2023. a on...

Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek (Karja tn 12a ja Vesiveski tn 7)

Rakvere Linnavolikogu 23.08.2023 otsusega nr 60, võeti vastu Karja tn 12a ja Vesiveski tn 7 kinnistute ning nendega piirneva tänavaala detailplaneering . 18.09.2023 – 18.10.2023. a on...

27.07.2023 – 27.08.2023. a on Rakvere Linnavalitsuses, Lai tn 20, F. R. Kreutzwaldi tn 12b kinnistu d etailplaneeringu eelnõu (eskiisi) avalik väljapanek. Planeeritav ala suurusega 1256...

27.07.2023 – 27.08.2023. a on Rakvere Linnavalitsuses, Lai tn 20, F. R. Kreutzwaldi tn 12b kinnistu detailplaneeringu eelnõu (eskiisi) avalik väljapanek

27.07.2023 – 27.08.2023. a on Rakvere Linnavalitsuses, Lai tn 20, F. R. Kreutzwaldi tn 12b kinnistu d etailplaneeringu eelnõu (eskiisi) avalik väljapanek. Planeeritav ala suurusega 1256...

Rakvere linnavalitsuse 03.07.2023. a korraldusega nr 425 algatati Torupilli tn 9 kinnistu ja seda ümbritseva ala detailplaneeringu koostamine. Planeeritav ala suurus on u 9700 m² ...

Rakvere linnavalitsuse 03.07.2023. a korraldusega nr 425 algatati Torupilli tn 9 kinnistu ja seda ümbritseva ala detailplaneeringu koostamine

Rakvere linnavalitsuse 03.07.2023. a korraldusega nr 425 algatati Torupilli tn 9 kinnistu ja seda ümbritseva ala detailplaneeringu koostamine. Planeeritav ala suurus on u 9700 m² ...

Rakvere linnavalitsuse 19.06.2023. a korraldusega nr 406 algatati Tiigi tn 3 kinnistu detailplaneeringu koostamine. Planeeritav ala suurus on u 23 000 m² Detailplaneeringu koostamise...

Rakvere linnavalitsuse 19.06.2023. a korraldusega nr 406 algatati Tiigi tn 3 kinnistu detailplaneeringu koostamine

Rakvere linnavalitsuse 19.06.2023. a korraldusega nr 406 algatati Tiigi tn 3 kinnistu detailplaneeringu koostamine. Planeeritav ala suurus on u 23 000 m² Detailplaneeringu koostamise...

Planeeritav ala suurusega u 1800 m² asub Rakvere kesklinnas. Planeeritav ala hõlmab Veski tn 5 kinnistut ja seda ümbritsevaid tänavaalasid. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks oli...

Rakvere linnavalitsuse 08.05.2023 a korraldusega nr 300 kehtestati Veski tn 5 kinnistu detailplaneering

Planeeritav ala suurusega u 1800 m² asub Rakvere kesklinnas. Planeeritav ala hõlmab Veski tn 5 kinnistut ja seda ümbritsevaid tänavaalasid. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks oli...

Planeeritav ala suurusega u 1600 m² asub Rakvere linna keskosas. Planeeritav ala hõlmab Võidu tn 41 kinnistut ja seda ümbritsevaid tänavaalasid. Detailplaneering koostamise eesmärk oli...

Rakvere linnavalitsuse 24.04.2023 a korraldusega nr 273 kehtestati Võidu tn 41 kinnistu detailplaneering

Planeeritav ala suurusega u 1600 m² asub Rakvere linna keskosas. Planeeritav ala hõlmab Võidu tn 41 kinnistut ja seda ümbritsevaid tänavaalasid. Detailplaneering koostamise eesmärk oli...

20.04.2023 – 03.05.2023. a on Rakvere Linnavalitsuses, Lai tn 20, Veski tn 5 kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek ( dokumendid siin ). Planeeritav ala suurusega u 1800 m² asub...

Detailplaneeringu avalik väljapanek (Veski tn 5)

20.04.2023 – 03.05.2023. a on Rakvere Linnavalitsuses, Lai tn 20, Veski tn 5 kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek ( dokumendid siin ). Planeeritav ala suurusega u 1800 m² asub...

Rakvere linnavalitsuse 03.04.2023 a  korraldusega nr 222 kehtestati Tallinna tn 40 ja Rohuaia tn 27 kinnistute detailplaneering . Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on kinnistute...

Detailplaneeringute kehtestamine (Tallinna tn 40; Rohuaia tn 27)

Rakvere linnavalitsuse 03.04.2023 a  korraldusega nr 222 kehtestati Tallinna tn 40 ja Rohuaia tn 27 kinnistute detailplaneering . Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on kinnistute...

07.03.2023 – 21.03.2023. a on Rakvere Linnavalitsuses, Lai tn 20, Tallinna tn 40 ja Rohuaia tn 27 kinnistute detailplaneeringu avalik väljapanek. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks...

Detailplaneeringute avalik väljapanek (Tallinna tn 40; Rohuaia tn 27)

07.03.2023 – 21.03.2023. a on Rakvere Linnavalitsuses, Lai tn 20, Tallinna tn 40 ja Rohuaia tn 27 kinnistute detailplaneeringu avalik väljapanek. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks...

23.01.2023 – 05.02.2023. a on Rakvere Linnavalitsuses, Lai tn 20, Võidu tn 41 kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek. ( dokumendid siit ) Planeeritav ala suurusega u 1600 m² asub...

Detailplaneeringu avalik väljapanek (Võidu tn 41)

23.01.2023 – 05.02.2023. a on Rakvere Linnavalitsuses, Lai tn 20, Võidu tn 41 kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek. ( dokumendid siit ) Planeeritav ala suurusega u 1600 m² asub...