11.11.20

E-vald  (Rakvere linna detailplaneeringute info)

 

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on kinnistute piiride muutmine ja ehitusõiguse määramine ärihoonete rajamiseks, lahendatakse juurdepääsuteed ja liikluskorraldus, seatakse haljastuse,...

25.07.2022 – 08.08.2022. a on Rakvere Linnavalitsuses, Lai tn 20, Narva tn 30 ja Narva tn 32 kinnistute detailplaneeringu avalik väljapanek.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on kinnistute piiride muutmine ja ehitusõiguse määramine ärihoonete rajamiseks, lahendatakse juurdepääsuteed ja liikluskorraldus, seatakse haljastuse,...

Detailplaneeringu eesmärk on kinnistute piiride muutmine ja ehitusõigus määramine. Planeeritav ala on suurusega u 16 700 m². Uue krundi moodustamise eesmärgiks on ühtlustada  Raudtee tänava...

25.07.2022 – 08.08.2022. a on Rakvere Linnavalitsuses, Lai tn 20, Nortsu tee 2 ja Raudtee tn 5 kinnistute detailplaneeringu avalik väljapanek.

Detailplaneeringu eesmärk on kinnistute piiride muutmine ja ehitusõigus määramine. Planeeritav ala on suurusega u 16 700 m². Uue krundi moodustamise eesmärgiks on ühtlustada  Raudtee tänava...

Detailplaneeringu eesmärk on kaubanduskeskuse laiendamiseks ehitusõiguse määramine. Planeeritav ala hõlmab kolme kinnistut – Võidu tn 52 (sihtotstarve 75% ärimaa, 25% elamumaa), Võidu tn 54...

25.07.2022 – 08.08.2022. a on Rakvere Linnavalitsuses, Lai tn 20, Võidu tn 52, Võidu tn 54 ja Võidu tn 56 kinnistute detailplaneeringu avalik väljapanek.

Detailplaneeringu eesmärk on kaubanduskeskuse laiendamiseks ehitusõiguse määramine. Planeeritav ala hõlmab kolme kinnistut – Võidu tn 52 (sihtotstarve 75% ärimaa, 25% elamumaa), Võidu tn 54...

Planeeritav ala suurusega u 1300 m² asub Rakvere linna kagupoolses osas. Planeeritav ala hõlmab Võidu tn 101 kinnistut ja sellega piirnevat tänavaala. Planeeritav kinnistu on hoonestamata,...

Rakvere linnavalitsuse 16.05.2022. a korraldusega nr 296 algatati Võidu tn 101 kinnistu detailplaneeringu koostamine.

Planeeritav ala suurusega u 1300 m² asub Rakvere linna kagupoolses osas. Planeeritav ala hõlmab Võidu tn 101 kinnistut ja sellega piirnevat tänavaala. Planeeritav kinnistu on hoonestamata,...

Detailplaneeringu eesmärk on planeeritavate kinnistute piiride muutmine. Kuna planeeringualasse jäävate kinnistute omanikud ei ole piirialal ehitades järginud kinnistu piiri täpset kulgemist,...

16.06.2022 – 30.06.2022. a on Rakvere Linnavalitsuses, Lai tn 20, Tõusu tn 9a, Tammetõru tn 6, Tammetõru tn 8, Tammetõru tn 10 ja Tammetõru tn 12 kinnistute ning nendega piirneva ala detailplaneeringu avalik väljapanek.

Detailplaneeringu eesmärk on planeeritavate kinnistute piiride muutmine. Kuna planeeringualasse jäävate kinnistute omanikud ei ole piirialal ehitades järginud kinnistu piiri täpset kulgemist,...

Detailplaneeringu eesmärgiks on moodustada planeeritavale alale elamu- ja ärimaa sihtotstarbega kinnistud. Detailplaneeringuga jagatakse elamumaa ja ärimaa sihtotstarbega kinnistuteks, antakse...

16.06.2022 – 17.07.2022. a on Rakvere Linnavalitsuses, Lai tn 20, Kalda tn 3 ja Kalda tn 3a kinnistute detailplaneeringu avalik väljapanek.

Detailplaneeringu eesmärgiks on moodustada planeeritavale alale elamu- ja ärimaa sihtotstarbega kinnistud. Detailplaneeringuga jagatakse elamumaa ja ärimaa sihtotstarbega kinnistuteks, antakse...

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on ehitusõiguse määramine uue ridaelamu rajamiseks, olemasolevad hooned lammutatakse, lahendatakse juurdepääsuteed ja liikluskorraldus, seatakse...

06.06.2022 – 19.06.2022. a on Rakvere Linnavalitsuses, Lai tn 20, Mäekalda tn 10 kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on ehitusõiguse määramine uue ridaelamu rajamiseks, olemasolevad hooned lammutatakse, lahendatakse juurdepääsuteed ja liikluskorraldus, seatakse...

Planeeritav ala suurusega u 23 300 m² asub Rakvere linna kagupoolses osas. Planeeritav ala hõlmab Päikese tn 11 kinnistut ja nendega piirnevaid tänavaalasid. Planeeritav kinnistu on...

Rakvere linnavalitsuse 02.05.2022. a korraldusega nr 254 algatati Päikese tn 11 kinnistu detailplaneeringu koostamine.

Planeeritav ala suurusega u 23 300 m² asub Rakvere linna kagupoolses osas. Planeeritav ala hõlmab Päikese tn 11 kinnistut ja nendega piirnevaid tänavaalasid. Planeeritav kinnistu on...

Kavandatava tegevuse eesmärgiks on olemasoleva Tsentrum ostukeskuse asemele planeerida uus kaubandus- meelelahutuskeskus koos büroo- ja elamutorniga. Rakvere linna üldplaneeringu järgi on hetkel...

01.06.2022– 30.06.2022. a on Rakvere Linnavalitsuses Lai tn 20, Lai tn 21 kinnistu ja seda ümbritseva ala detailplaneeringu eelnõu (eskiisi) avalik väljapanek.

Kavandatava tegevuse eesmärgiks on olemasoleva Tsentrum ostukeskuse asemele planeerida uus kaubandus- meelelahutuskeskus koos büroo- ja elamutorniga. Rakvere linna üldplaneeringu järgi on hetkel...

27.04.2022– 26.05.2022. a on Rakvere Linnavalitsuses  Lai tn 20, Karja tn 12a ja Vesiveski tn 7 kinnistute ning nendega piirneva tänavaala d etailplaneeringu eelnõu (eskiisi) avalik...

Karja tn 12a ja Vesiveski tn 7 kinnistute ning nendega piirneva tänavaala detailplaneeringu eelnõu (eskiisi) avalik väljapanek.

27.04.2022– 26.05.2022. a on Rakvere Linnavalitsuses  Lai tn 20, Karja tn 12a ja Vesiveski tn 7 kinnistute ning nendega piirneva tänavaala d etailplaneeringu eelnõu (eskiisi) avalik...

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on rajada planeeritavale alale jalgpallihall koos sinna juurde kuuluva harjutusstaadioni ja parkimisalaga. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek muuta...

Rakvere linnavalitsuse 07.02.2022 a korraldusega nr 74 kehtestati Piiri tn 8d ja Piiri tn 8e kinnistute ning Piiri tn 8 // Päikese tn 8 kinnistu osalise detailplaneering.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on rajada planeeritavale alale jalgpallihall koos sinna juurde kuuluva harjutusstaadioni ja parkimisalaga. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek muuta...

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on muuta Tammetõru tn 3 kinnistu ja Rakvere linnale kuuluva Tammetõru tn 7 kinnistu piire, selliselt, et eelpool nimetatud juurdepääsutee ei jääks osaliselt...

Rakvere linnavalitsuse 17.01.2022 a korraldusega nr 23 kehtestati Tammetõru tn 3 kinnistu ja sellega piirneva ala detailplaneering.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on muuta Tammetõru tn 3 kinnistu ja Rakvere linnale kuuluva Tammetõru tn 7 kinnistu piire, selliselt, et eelpool nimetatud juurdepääsutee ei jääks osaliselt...

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on ehitusõiguse määramine uue ridaelamu rajamiseks, olemasolevad hooned lammutatakse, lahendatakse juurdepääsuteed ja liikluskorraldus, seatakse...

Rakvere linnavalitsuse 06.12.2021. a korraldusega nr 795 algatati Mäekalda tn 10 kinnistu detailplaneeringu koostamine. Planeeritav ala suurus on 1889 m²

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on ehitusõiguse määramine uue ridaelamu rajamiseks, olemasolevad hooned lammutatakse, lahendatakse juurdepääsuteed ja liikluskorraldus, seatakse...

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on ehitusõiguse määramine ärihoone ehitamiseks, lahendatakse veoautode ja haagiste parkimine, lahendatakse juurdepääsuteed ja liikluskorraldus, seatakse...

Rakvere linnavalitsuse 06.12.2021. a korraldusega nr 794 algatati Kütuse tn 10 kinnistu detailplaneeringu koostamine. Planeeritav ala suurus on u 14 000 m²

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on ehitusõiguse määramine ärihoone ehitamiseks, lahendatakse veoautode ja haagiste parkimine, lahendatakse juurdepääsuteed ja liikluskorraldus, seatakse...

07.12.2021 – 21.12.2021. a on Rakvere Linnavalitsuses, Tammetõru tn 3 kinnistu ja sellega piirneva ala detailplaneeringu  avalik väljapanek. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on...

Tammetõru tn 3 kinnistu ja sellega piirneva ala detailplaneeringu avalik väljapanek

07.12.2021 – 21.12.2021. a on Rakvere Linnavalitsuses, Tammetõru tn 3 kinnistu ja sellega piirneva ala detailplaneeringu  avalik väljapanek. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on...

07.12.2021 – 21.12.2021. a on Rakvere Linnavalitsuses, Lõõtspilli tn 2, Lõõtspilli tn 2a ja piirnevate tänavate detailplaneeringu avalik väljapanek. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks...

Lõõtspilli tn 2, Lõõtspilli tn 2a ja piirnevate tänavate detailplaneeringu avalik väljapanek ja avalik arutelu

07.12.2021 – 21.12.2021. a on Rakvere Linnavalitsuses, Lõõtspilli tn 2, Lõõtspilli tn 2a ja piirnevate tänavate detailplaneeringu avalik väljapanek. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks...

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on planeeritaval kinnistul määrata hoonestusõigus uue kortermaja ehitamiseks, olemasolevad hooned lammutatakse.  Rakvere linna üldplaneeringu...

Rakvere linnavalitsuse 01.11.2021 a korraldusega nr 721 kehtestati Kastani pst 10a kinnistu detailplaneering

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on planeeritaval kinnistul määrata hoonestusõigus uue kortermaja ehitamiseks, olemasolevad hooned lammutatakse.  Rakvere linna üldplaneeringu...

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on ehitusõiguse määramine uue tervisemaja-korterelamu rajamiseks, määratakse detailplaneeringuga arhitektuur-ehituslikud tingimused,  lahendatakse...

Rakvere linnavalitsuse 27.09.2021. a korraldusega nr 617 algatati Veski tn 5 kinnistu ja sellega piirnevate tänavaalade detailplaneeringu koostamine. Planeeritav ala suurus on u 1800 m²

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on ehitusõiguse määramine uue tervisemaja-korterelamu rajamiseks, määratakse detailplaneeringuga arhitektuur-ehituslikud tingimused,  lahendatakse...

Rakvere linnavalitsuse 30.08.2021. a korraldusega nr 532 algatati Võidu tn 99 kinnistu detailplaneeringu koostamine. Planeeritav ala suurus on u 21 700 m² Detailplaneeringu koostamise...

Rakvere linnavalitsuse 30.08.2021. a korraldusega nr 532 algatati Võidu tn 99 kinnistu detailplaneeringu koostamine. Planeeritav ala suurus on u 21 700 m²

Rakvere linnavalitsuse 30.08.2021. a korraldusega nr 532 algatati Võidu tn 99 kinnistu detailplaneeringu koostamine. Planeeritav ala suurus on u 21 700 m² Detailplaneeringu koostamise...

04.10.2021 korraldab Rakvere Linnavalitsus kell 16.00 Kalda tn 3 kinnistu detailplaneeringu eelnõu (eskiisi)  avaliku arutelu. Avaliku väljapaneku käigus ettepanekuid ega vastuväiteid...

Kalda tn 3 kinnistu detailplaneeringu eelnõu (eskiisi) avaliku arutelu.

04.10.2021 korraldab Rakvere Linnavalitsus kell 16.00 Kalda tn 3 kinnistu detailplaneeringu eelnõu (eskiisi)  avaliku arutelu. Avaliku väljapaneku käigus ettepanekuid ega vastuväiteid...