6.03.14

Kalmistud

13.02.2012

 

Rakvere kalmistute kohta leab info siit: http://www.kalmistud.ee/est/Rakvere-kalmistud-2

 

Rakvere linnas tegutsevad kalmistud:

 

Rakvere linnakalmistu

 

Rajatud 1806. aastal

Asukoht J.Kunderi tn 4b

Pindala on 56 472 m2. Kalmistul on kaks kabelihoonet.

Kalmistul on kaks veevõtukohta: peavärava vahetus läheduses ja kalmistu keskel kabeli juures.

Veekraanid on avatud maist kuni septemberi lõpuni.  Kaart

 

      

 

 

Pauluse kalmistu

 

Esimene matus toimus 1935. aastal

Asukoht Lilleoru tn 26

Kalmistu pindala on ligikaudu 15 100 m².

Hooajaline veevõtukoht (mahuti) on kalmistu põhjaküljel. Kalmistu on varustatud veega maist kuni septemberi lõpuni.

 

 

Juudi kalmistu

 

Millal rajati, pole teada, kuid 1880.a. oli ta juba olemas.

Asukoht Lilleoru tn 24

Kalmistu pindala on ligikaudu 916 m².

 

 

Kalmistuala Lilleoru tänaval

 

Asukoht Lilleoru tn 25

Juurdematmist hetkel ei toimu. Pindala on ligikaudu 3500m².

 

 

Kalmistutel toimub prügi sorteerimine. Prügikastid on tähistatud.

Palume paigutada biolagunevad ja mittelagunevad jäätmed erinevatesse prügikastidesse!

 

 

 

Lisainformatsioon:

Kalmistuvahi kontor Rahu tn 17a

Tel: 327 7035

kalle.koidumae@rakvere.ee

 

Toimetaja: ILMAR KUTSER