9.06.15

Eesti Shveitsi koostööprogramm

 

 

 

 

Eesti-Šveitsi koostööprogrammi projekt "Rakvere linna Algkooli rekonstrueerimine madala energiatarbega lasteaiahooneks"

 

Eesti-Šveitsi koostööprogrammi raamkokkuleppe kohaselt saab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium 6 500 000 Šveitsi franki (ligikaudu 5,4 miljonit eurot) energiasäästu valdkonnas. Projekt „Energiasäästu suurendamine avalikes hoonetes ning uute ehitusstandardite väljatöötamine" viiakse ellu ca 3 aasta jooksul.

Projekti eesmärgiks on vähendada kasvuhoonegaaside heitkoguseid läbi madala energiakasutusega näidishoonete rekonstrueerimise ja ehitamise. Näidishoonete rekonstrueerimise ja ehitamise abil püütakse tõsta inimeste teadlikkust madala energiakasutusega hoonete osas ning katsetatakse projekti ettevalmistusfaasis välja töötatud uusi hoonete energiatõhususe standardeid.

Projekti raames rekonstrueeritakse ja ehitatakse neli kohaliku omavalitsuse hoonet Eestis. Neist üks on Rakvere linna algkool rekonstrueeritakse madala energiatarbega lasteaiahooneks. Eesti- Šveitsi koostööprogrammi toetusleping sõlmiti Rakvere Linna ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi vahel 5. oktoobril 2012, mille kohaselt on projekti maksumus on kokku 3'144'141 eurot, millest toetus projekti elluviimiseks moodustab kokku 2'093'665 eurot. Projekti elluviimise periood on ajavahemik lepingu allkirjastamise kuupäevast kuni 31. augustini 2015.

Rajatavad ja rekonstrueeritavad hooned näitavad projektis osalevatele omavalitsustele ja teistele huvilistele, millega tuleb arvestada liginullenergiamaja kujundamisel, ehitamisel, rekonstrueerimisel, kasutamisel ja hooldusel. Energiakasutus rajatavates näidishoonetes hakkab olema kordades tõhusam, kui tavapärastes hoonetes. Sama sisekliima hoidmisega ei kaasne sedavõrd suured küttekulusid, kui tavapärastes hoonetes.

 

 

Toimetaja: INGE PEEBU