27.02.14

Eluasemeteenus

 

Rakvere linn pakub võimalusel eluruumi isikule või perekonnale, kes ise ei ole suuteline ega võimeline seda endale või oma perekonnale tagama. Sotsiaalkorteri üürilepingu sõlmimist on õigustatud taotlema alljärgnevad Rakvere linna elanikeregistrisse kantud isikud: 
• üksinda või kahekesi koos elavad vanurid ning puuetega isikud; 
• kes vajavad kõrvalist abi ning kelle hooldamine ei ole võimalik nende kasutada olevas eluruumis; 
• kelle korter on hävinud või muutunud elamiskõlbmatuks; 
• kes on kohtuotsuse alusel eluruumist välja tõstetud; 
• vähekindlustatud probleemsete lastega pered. 
Sotsiaalkorteri üürilepingu sõlmimist on õigustatud taotlema alljärgnevad isikud, kes ei ole kantud Rakvere linna elanikeregistrisse: 
• lastekodust või erikoolist tagasi pöördujad, kes enne sinna suunamist olid kantud Rakvere linna elanikeregistrisse või omasid Rakvere linna haldusterritooriumil asuval elamispinnal alalist sissekirjutust; 
• kinnipidamiskohast vabanenud, kes enne sinna sattumist olid kantud Rakvere linna elanikeregistrisse või omasid Rakvere linna haldusterritooriumil asuval elamispinnal alalist sissekirjutust. 

 

Toimetaja: ILMAR KUTSER