8.03.23

Linnamajanduse planeerimise valdkond

Raieloa taotluse vorm doc  
Loa taotluse vorm sõitmiseks liiklusmärgi 313. Veoauto sõidu keeld mõjupiirkonnas E-teenus
Tänava sulgemise loa avaldus E-teenus
Kaevetööde teatis, luba doc
Avaldus katastriüksuse sihtotstarbe muutmiseks füüsiline isik pdf 
Avaldus riigilõivu tagastamiseks doc
Avaldus katastriüksuse jagamiseks juriidiline isik pdf 
Avaldus katastriüksuse jagamiseks füüsiline isik pdf 
Avaldus kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamiseks füüsiline isik pdf  
Avaldus kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamiseks juriidiline isik pdf  
Avaldus katastriüksuse sihtotstarbe muutmiseks juriidiline isik pdf  
Riigimaale hoonestusõiguse seadmise avaldus pdf  
Välireklaami avalikustamise taotlus doc  
Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise taotluse vorm rtf

Ehitisregistri "Taotluste ja teatiste esitamise blanketid"

Majandustegevuse registri toimingud