17.03.21

Raieloa taotluse vorm doc
Loa taotluse vorm sõitmiseks liiklusmärgi 313. Veoauto sõidu keeld mõjupiirkonnas doc
Detailplaneeringu koostamise algatamise ettepaneku vorm doc
Tänava sulgemise loa avaldus doc
Avaldus riigilõivu tagastamiseks doc
Avaldus katastriüksuse sihtotstarbe muutmiseks füüsiline isik pdf
Avaldus katastriüksuse jagamiseks juriidiline isik pdf
Avaldus katastriüksuse jagamiseks füüsiline isik pdf
Avaldus kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamiseks füüsiline isik pdf
Avaldus kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamiseks juriidiline isik pdf
Avaldus katastriüksuse sihtotstarbe muutmiseks juriidiline isik pdf
Riigimaale hoonestusõiguse seadmise avaldus pdf
Välireklaami avalikustamise taotlus doc pdf

Ehitisregistri "Taotluste ja teatiste esitamise blanketid"

 

Majandustegevuse registri toimingud