5.06.23

 

Elukohatoimingud
 
  • Elukoha registreerimine
  • Omaniku õigustatud nõudmine
  • EK kodaniku elukoha registreerimine elamisõiguse saamiseks
  • Elukoha muutmine muudel alustel  (kohaliku omavalitsuse algatusel, üürivaidluskomisjoni otsuse või kohtulahendi alusel, adressiandmete muutmise korral, välisriigi pädevalt asutuselt saadud andmete alusel)
 
Rahvastikuregistris peavad kajastuma inimeste kehtivad ja korrektsed elukohaandmed, et riik ja omavalitsused saaksid täita elanike ees oma kohustusi. Inimesed peavad hoolitsema registrisse kantud andmete õigsuse eest nii Eestis kui välisriigis asuva elukoha puhul.
 
Rahvastikuregistrisse kantud elukoha andmetel on õiguslik tähendus Riigikogu, Euroopa Parlamendi ja kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel, rahvahääletustel ja -küsitlustel, mille korraldamisel võetakse need aluseks.
 
Samuti on andmetel õiguslik tähendus nii omavalitsuse eelarvesse laekuvate maksude tasumisel kui ka avaliku ülesande täitmisel, kui selle ülesande täitmine on elukohajärgsusega seotud.
 
 

Elukoha registreerimise toimingud teostatakse Rakvere linnavalitsuses (Lai 20, Rakvere).

• esmaspäeval ja kolmapäeval kell 9-12 ja 13-16
• reedel kell 9-12

Telefonid: 3225878, 322 5877

Elukohateadet saab esitada:

1. Elektrooniliselt e-rahvastikuregistris www.rahvastikuregister.ee 

2. E-postiga

Täidetud elukohateate blankett (vt allpool) saata digiallkirjastatult perekonnaseisuametniku e-postile

3. Posti teel

Täidetud ja allkirjastatud elukohateade saata postiga aadressil Lai 20, Rakvere linn 443084. 

4. Isiklikult Rakvere Linnavalitsusse kohale tulles

 

Täiendav informatsioon perekonnaseisutoimingute kohta: https://www.siseministeerium.ee/tegevusvaldkonnad/rahvastikutoimingud/perekonnaseisutoimingud

Elukohateade trükitav pdf, eesti keeles- http://media.voog.com/0000/0035/3732/files/14_Elukohateade_2019_est.pdf

Elukohateade elektroonselt täidetav, eesti keeles- http://media.voog.com/0000/0035/3732/files/SIM_03012019_m2_Lisa1_taidetav.pdf

Elukohateade trükitav pdf, inglise keeles- http://media.voog.com/0000/0035/3732/files/15_Elukohateade_2019_eng.pdf

Elukohateade elektroonselt täidetav, inglise keeles- http://media.voog.com/0000/0035/3732/files/SIM_03012019_m2_Lisa2_taidetav.pdf

 

Toimetaja: Immo Jaaniste