Rakvere linna kaasav eelarve 2023

3. etapp: Rakvere linna kaasava eelarve rahvahääletus

Rakvere linna tänavuse kaasava eelarve rahvahääletuse võitis idee „Palermosse/linnametsa madalseiklusraja ehitamine", mis sai 127 häält.

Teise tulemuse sai 84 häälega idee „Võimalusterohked tegevused Moonaküla mäel", kolmanda tulemuse 71 häälega idee „Tammiku ja Palermo piirkonna arendus", neljanda tulemuse 70 häälega idee „Seikluspark Moonakülla" ja viienda tulemuse 31 häälega idee „Tammiku linnaosa mänguväljaku arendamine".

Ettepanekuid objektide kohta, mida võiks rahastada Rakvere linna 2023. aasta kaasavast eelarvest sai esitada 1. novembrist kuni 10. detsembrini 2022. Laekus 12 ettepanekut, mille vastavust kaasava eelarve tingimustele hindas linnavalitsuse poolt moodustatud komisjon. Rahvahääletusele kvalifitseerus viis ideed. Kokku osales rahvahääletusel 291 Rakvere linna elanikku vanuses 16-84. Hääletada sai 1.-26. veebruarini digitaalselt Volis.ee keskkonnas.

 

2. etapp: Rakvere linna kaasava eelarve rahvahääletus

Rakvere linna kaasava eelarve rahvahääletus toimub 1.-26. veebruaril 2023. Hääletus algab 1. veebruaril kell 00 ja lõpeb 26. veebruaril kell 20.

Rahvahääletusel saab osaleda iga vähemalt 16-aastane isik, kelle elukoht on rahvahääletuse ajal Eesti rahvastikuregistri andmetel Rakvere linn.

Iga rahvahääletusel osalev isik saab hääletada kuni kahe erineva endale meelepärase idee poolt.

Rahvahääletus viiakse läbi elektrooniliselt. Hääletada saab:

  • elektrooniliselt infosüsteemis Volis.ee https://www.volis.ee/gvolis/osale/index?kid=14160, kus tuleb end identifitseerida isikut tõendava dokumendiga või mobiil-IDga.
  • Isik, kellel ei ole arvuti kasutamise võimalust, saab hääletada Rakvere Linnavalitsuse fuajees (Lai tn 20 I korrus). Kaasas peab olema isikut tõendav dokument, isiku tuvastamiseks vajalik PIN 1 kood ja allkirjastamiseks vajalik PIN 2 kood. Linnavalitsus on avatud E-N 9-12 ja 13-16 ning R 9-12.

 

Rakvere kaasava eelarve rahvahääletusele kvalifitseerus viis ettepanekut:

Palermosse/linnametsa madalseiklusraja ehitamine
Palermos ja linnametsas käib palju jalutajad (ka lastega), kuid olemasolev välijõusaal on vananenud. Ettepanek on rajada sinna populaarne madalseiklusrada, mis pakub lastele väljundit, arendab nende liikumisoskusi, tasakaalu ja füüsilist võimekust peale lihtsalt jalutamise. Rakvere Põhikooli juures on madalseiklusrada, aga taoline võiks olla ka puhtas looduses, et muuta Palermo/linnamets veelgi atraktiivsemaks kohaks.

 

Tammiku linnaosa mänguväljaku arendamine

Ettepaneku eesmärk on avardada inimeste väljas viibimise võimalusi. Soov on paigaldada mänguväljakule üks täiendav kiigekomplekt, nii et ühel raamil oleks kaks samaealiste kiike. Lisaks kaks seljatoega pinki, et lapsevanemad saaks oma lapsi jälgida ja piirkonnas jalutajad jalga puhata. Samuti on soov paigaldada alale külakiik, mis oleks atraktsioon teismelistele ning noorematele inimestele. See võimaldab ühel mänguväljakul aega veeta väga erinevas vanuses inimestel ja hakata tekitama nö küla keskpunkti, kus korraldada linnaosa- või ülelinnalisi üritusi.

 

Seikluspark Moonakülla

Ettepaneku eesmärk on laiendada laste õues viibimise põhjuseid Moonakülas. Seikluspark toetab väga hästi laste füüsilist ja vaimset arengut, pakkudes võimalusi väga erinevas vanuses lastele (nt ahviraudtee rõõmustab nii kolme- kui ka 15-aastast). Tegemist on ühiskondliku ja kogukonda toetava projektiga ning tervemad ja sihitud tegevusega lapsed/noored on igale kogukonnale suur pluss. 

 

Tammiku ja Palermo piirkonna arendus

Ettepanek on paigaldada istepinke Tammiku tänavale rajatud kergliiklustee äärde, mis võimaldaks vajadusel jalga puhata või lapsevankriga jalutavatel emadel pingil toimetada. Samuti paigaldada mõned pingid Palermo terviseraja äärde ning vähemalt üks või kaks pinki parklasse (et vahetada jalanõusid, hetkeks istuda ja peale jooksu- või kõnniringi puhata). Palermo terviseraja äärsed pingid pakuvad kõndijaile võimaluse puhata ning loodust ja linnulaulu nautida (ennekõike vanematele inimestele ja väikelastele, kes väsivad kiiremini).

 

Võimalusterohked tegevused Moonaküla mäel

Ettepaneku eesmärgiks on laiendada laste, noorte ja täiskasvanute tegevusvõimalusi Moonaküla mäel; tugevdada Rakvere linna piirkondade omavahelist suhtlemist ja koostööd läbi erinevate ühistegevuste; pakkuda läbi loodava mängu- ja spordiväljaku võimalusi kehakultuuriga tegelemiseks, õuesõppeks ja kogukonnaürituste toimumiseks; saada lasteaialastel osa Moonaküla mäe võludest ja võimalustest.

Kõikidele põlvkondadele mõeldud mängu- ja spordiväljak pakub erinevaid võimalusi tegevusteks: spordimängud, looduse tundmine, ilmakaared, treeningud juhendajaga, keskkonnakaitse, orienteerumine, talimängud jne. Tugevneb omavaheline suhtlus ja koostöö ning kogukonnatunnetus tervikuna. Toetame rohkem vabas õhus viibimist, füüsilise aktiivsuse tõstmist ning liikumisharjumuse tekkimist. Lapsed saavad harjutada tasakaaluoskust, turnimist, käelist tegevust ja ohutunnetust. Väheneb ekraanide ees veedetud aeg ja tekivad sotsiaalsed oskused. Täiskasvanud tõstavad sportides toonust vastavalt oma võimetele, lisaks tekib seltskondlik läbikäimine.

Olemasolevale väikelaste platsile rajatakse juurde vanemale vanusegrupile mõeldud tasakaalurada ja kolmekohaline kiigeplats. Terviserada saavad kasutada noored, täiskasvanud ja vanemaealised. Vajalikud treeningvahendid: rippumisredel, lõuatõmbekang, rööbaspuud, kõhu- ja seljalihaste treeningvahendid ja tasakaalupingid. Tasakaalupinke on võimalik kasutada ka istumiseks.

Moonaküla mäel korraldab külarahvas erinevaid üritusi ja sportlikke mänge ja see on aastaringselt  kogukonna kokkusaamise koht.

 

 

Realiseerimisele kuulub enim hääli saanud idee või ideed, mille realiseerimiseks kaasavaks eelarveks määratud vahenditest jätkub.

Võitnud idee(d) kuulutab komisjon välja 1. märtsil 2023. Kaasava eelarve rahvahääletusel enim hääli saanud idee(de) realiseerimise korraldab Rakvere Linnavalitsus või sõlmib idee esitajaga koostöölepingu idee elluviimiseks. Idee(d) viiakse ellu 2023. aastal.

 

 

1. etapp: Rakvere linn ootab kaasava eelarve ettepanekuid

Rakvere linn ootab alates teisipäevast, 1. novembrist kuni 10. detsembrini 2022 ettepanekuid objektide kohta, mida võiks rahastada 2023. aasta kaasavast eelarvest, mille maht on 30 000 eurot.

Kaasava eelarve objekt on Rakvere linnaga seotud avalikes huvides rajatav objekt või muu idee, mis peab pakkuma avalikku hüve, olema avalikus kasutuses ja millest ei tohi tekkida ebamõistlikke kulusid linna järgnevate aastate eelarvele.

Kaasava eelarve objektiks ei ole üldjuhul ideed, mille realiseerimine tooks kellegile otseselt ärilist kasu või võimaldaks kellegil enda kohustusi vähendada.

Ideid saab esitada 1. novembrist kuni 10. detsembrini, e-posti aadressil linnavalitsus@rakvere.ee või paberkandjal Rakvere Linnavalitsuse kantseleisse (Lai tn 20). Lae vorm alla siit.

Ettepanekuid hindab linnavalitsuse poolt moodustatav komisjon.

Ettepaneku esitamisel peab olema märgitud:

  • idee esitaja ja kontaktandmed;
  • idee nimetus ja kirjeldus;
  • eeldatav maksumus ja eelarve;
  • muu oluline info.

Esitatud ideid hindab linnavalitsuse komisjon, samuti hinnatakse nende realiseeritavust järgmisel eelarveaastal ja kalkuleeritakse idee realiseerimisel sellest lähtuvad iga-aastased objekti haldamise kulud.

Nõuetele vastavad ideed pannakse rahvahääletusele, mis toimub 1.-26. veebruaril 2023. Realiseerimisele kuulub enim hääli saanud idee või ideed, mille realiseerimiseks kaasavaks eelarveks määratud vahenditest jätkub.

Võitnud idee(d) kuulutab komisjon välja 1. märtsil 2023. 

 

Loe täismahus: Rakvere Linnavolikogu määrus Rakvere linna kaasava eelarve menetlus

 

Kutsume kõiki aktiivselt osavõtma nii ettepanekute esitamisel kui ka edaspidi hääletamisel, et just teile oluline objekt Rakveres teostatud saaks!