22.10.21

 

Isamaa erakonna ja Eesti Keskerakonna koalitsioonileping Rakvere linna juhtimiseks aastatel 2021-2025

 

Rakvere linnas moodustavad aastatel 2021-2025 valitsuskoalitsiooni Isamaa erakond ja Eesti Keskerakond.

Koalitsioonilepingu eesmärk on välja tuua ühiselt kokkulepitud prioriteedid ja tegevused järgmisel neljal aastal, mis aitavad kaasa Rakvere linna pikaajaliste strateegiliste eesmärkide täitmisele.

Valitsemisprogramm

 • Vabastame alates 2022. a. sügistalvest kinnistute omanikud kohustusest kõnniteed lumevabad hoida.
 • Kuulutame välja Rakvere linna keskväljaku arhitektuurikonkursi, kus üheks tingimuseks on maailma suurima liivakella teostus.
 • Ehitame valmis Arvo Pärdi kontserdimaja.
 • Rajame vajaliku taristu ja valmistame ette  uued elamupiirkonnad, kuhu saab oma kodu ehitada.
 • Lennuvälja linnaossa loome täiendavaid võimalusi ettevõtetele oma ärihoonete rajamiseks.
 • Kukeküla tänavad vajavad uuendamist ja kesklinnaga ühendavad peamised liikumisteed peavad saama tänavavalgustuse ning olema turvalised nii jalgsi kui autoga liikujale. Kõigi uuendatavate projektide puhul eelistame terviklahendusi, kus koos ehitatakse valgustus, kanalisatsioon, kõnni-, ratta- ja sõiduteed.
 • Teeme tervikuna korda Pikk tn 22 platsi  ning nimetame selle Sigtuna väljakuks.
 • Maksame noortele õpetajatele ja tugispetsialistidele linna haridusasutusse tööle asudes ühe aasta vältel elamispinna toetust 100 eurot kuus.
 • Korrastame ja kaasajastame kõik haridusasutuste hooned.
 • Tõstame sünnitoetust 400 euroni ja ranitsatoetust 125 euroni.
 •  Vabastame lapsevanemad lasteaia kohatasust üheks kuuks suveperioodil, kui laps lasteaias ei käi.
 • Võimaldame tasuta hommikuputru linna lastele lastehoius ja- aias. Võimaldame tasuta hommikuputru ja koolilõuna Rakvere linna  õpilastele.
 • Võimaldame noorsootöö tegevuseks tänapäevased ruumid.
 • Tagame mitmekesise huvitegevuse ja -hariduse kättesaadavuse linna lastele ja noortele.
 • Võimaldame tasuta linnatransporti elanikele alates 65. eluaastast.
 • Tagame piisavalt perearste, toetame kaasomanikuna Rakvere haiglat ja sotsiaalteenuste edasist arengut Rakvere linnas.
 • Loome tingimused jalgpalli ja rannasportmängude harrastamiseks sisetingimustes. Selleks ehitame Rakveresse jalgpallihalli ja teeme teenuse osutamise kontsessioonihanke rannaspordi sisetingimustes harrastamiseks. Loome erinevas vanuses lastele ja noortele mängu- ja spordiväljakud erinevatesse linnaosadesse ning rajame uue maadlussaali.
 • Ehitame trikiratta raja (pump track) Mulla tänava piirkonda.
 • Peame lugu oma ajaloolisest pärandist, mille parimaks näiteks on Kolmainu kirik Pikal tänaval. Toetame kiriku renoveerimist.
 • Kõikides meie tegevustes peab kajastuma innovaatilisus, keskkonnasõbralikkus; turvalisusele, energiasäästule ja rohemajandusele mõtlemine. Koostame rohealade kava ja loome eeldused kogukonnaaedade rajamiseks.
 • Käivitame kaasava eelarve ka Rakveres. Seeläbi edendame kogukonna ühendamist ja osalusdemokraatiat.

Koalitsioonipartnerid lähtuvad asjaolust, et valitsusprogramm ei hõlma kõiki valitsemisperioodil otsustamist vajavat vaid toob välja koalitsioonipartnerite olulisemad prioriteedid.

 

TÖÖJAOTUS LINNA JUHTIMISEL

 

 • Koalitsioonileppe kohaselt täidab Isamaa erakond volikogu esimehe ja kaks abilinnapea kohta ning mittekoosseisulise linnavalitsuse liikme koha.
 • Eesti Keskerakond täidab linnapea ja abilinnapea koha ning volikogu aseesimehe koha.
 • Isamaa erakond täidab Rakvere Linnavolikogus haridus-, kultuuri-, majandus- ja sotsiaalkomisjoni esimehe kohad.
 • Eesti Keskerakond täidab spordikomisjoni esimehe koha.

 

Isamaa erakond                                                                           Eesti  Keskerakond

Kert Karus                                                                                         Triin Varek

Neeme-Jaak Paap                                                                             Magnus Lehesoo

Mihkel Juhkami                                                                                Laur Kaljuvee

Roman Kusma   /allkirjastatud digitaalselt/                                Liidia Bobkova

Sven Hõbemägi

Tõnis Pruler

Marko Pomerants

Anne Nõgu

Rakveres 20. oktoobril 2021