7.11.23

 

Lapsehoiuteenust osutatakse Rakvere linnas 1,5-3-aastastele lastele, kelle vanem seda soovib. Rakvere linna eelarvest rahastatava lapsehoiuteenuse saajaks on sõimeealine laps, kelle enda ja lapsehoiuteenuse osutajaga lepingu sõlminud vanema elukohana on Eesti rahvastikuregistrisse kantud Rakvere linn.

Kõik lapsed, kes pole jooksva aasta 30. septembriks saanud 3-aastaseks, loetakse sõimealisteks.

Lapsevanema kuutasu lastehoidudes alates 1. jaanuarist 2023. a on 87 eurot.
Toidukulu tasub lapsevanem. Rakvere linna elanike registrisse kantud laste hommikusöögi maksumusest tasub linnavalitsus 0,30€ päevas.

 

Lastehoid Õnnelaps. Lapsehoiuteenus kuni 10 lapsele. 
Tallinna tn 38 (sissepääs sisehoovist).
Telefon 5376 8825
Riina Rooberg
E-post: virumaalastehoid@gmail.com

 

OÜ Laste hoid peopesal. Lapsehoiuteenus kuni 10 lapsele.
Sepa 20
Telefon 5809 7865
Heidi Jakobson
E-post: peopesal@gmail.com

 

Kauri lasteaiad. Lapsehoiuteenus kuni 65 lapsele.
Posti tn 18A,
Koidula tn 14 (Waldorf-lasteaed)
Juhataja Ülle Jakobson:

Telefon 324 4122
E-post: ylle.jakobson@kaurilasteaed.ee

Õppejuht Maris Peeba:
Telefon 518 7883
E-post: maris.peeba@kaurilasteaed.ee

 

Rõõmupallide Lastehoid OÜ. Lapsehoiuteenus kuni 10 lapsele.
Koidula 18
Telefon 518 7883
Maris Peeba
E-post: maris.peeba@gmail.com

 

Tiki–Triki lastehoid. Lapsehoiuteenus kuni 31 lapsele.
Seminari 17 Rakvere
Telefon 5824 8201
Karolin Möllits
E-post: tikitrikijuhataja@gmail.com

 

Seonduvad õigusaktid:

Vanemate poolt kaetava koolieelse lasteasutuse kulude osa suuruse kehtestamine

Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord

Lapsehoiuteenust osutatakse Sotsiaalhoolekande seadus §451-454 alusel.