10.07.24

Rakvere lasteaiad

Lapsevanema poolt makstava osa ehk kohatasu suurus kalendrikuus on Rakvere linna munitsipaallasteaedades 1. jaanuarist 2024. a: sõimerühmas 98,40€ (mis on 12% kehtivast Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast) ja aiarühmas 73,80€ (mis on 9% kehtivast Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast).

 

Rakveres tegutsevad lasteaiad:

Rakvere Triinu Lasteaed
Lembitu 14
Direktor Raido Parve:
tel 324 5982,
e-post: direktor@triinla.edu.ee 
Õppealajuhataja Moonika Suurmaa:
tel 324 0929
opjuhataja@triinla.edu.ee

 

Rakvere Kungla Lasteaed
Aadress: Kungla 5a
Direktor Liidia Bobkova:
tel 324 4250, 5567 1937,
e-post: kunglalasteaed@gmail.com
Õppealajuhataja Terje Makarova:

telefon 324 1668,
e-post: kunglaoppejuht@gmail.com

 

Rakvere Rohuaia Lasteaed 
Posti 29
Telefon 322 3864
rla@rla.edu.ee
Direktor Ene Nool:
tel  5348 5855,
e-post: ene.nool@rla.edu.ee

 

Eralasteaed Kaur

Posti 18a
Juhataja Ülle Jakobson: 

tel 324 4122,
e-post: ylle.jakobson@kaurilasteaed.ee

Õppejuht Maris Peeba:
tel 518 7883
maris.peeba@kaurilasteaed.ee

 

Koidula 14
Tel 325 4342

 

Rakvere Waldorfkooli Lasteaed
Tartu tn 25
maret@rwk.ee

 

Tiki-Triki Eralasteaed
Karolin Möllits
Tel: 58248201

tikitrikijuhataja@gmail.com

 

Lasteaiakoha taotlemine

Taotluse lapse lasteasutusse vastuvõtmiseks alates õppeaasta algusest tuleb esitada hiljemalt jooksva aasta 1. märtsil.

Taotluse lasteaias koha saamiseks või lasteaiast lahkumiseks saab esitada Rakvere haridusteenuste haldamise süsteemis ARNO.

 

 

Vanemate poolt kaetava koolieelse lasteasutuse kulude tasumise vabastamise taotlus

Vanemate poolt kaetava lasteaia kohatasu tasumisest on vanem vabastatud: 
1) 50% ulatuses, kui munitsipaallasteaias on samaaegselt perekonnast kaks last;
2) 80% ulatuses, kui munitsipaallasteaias on samaaegselt perekonnast kolm või enam last.

 

Kohatasu maksmise soodustust on võimalik saada ainult lasteaiarühmas käiva lapse eest
Nt kui pere üks laps käib lasteaiarühmas ja teine lastehoiurühmas, siis soodustust saab ainult lasteaiarühmas käiva lapse kohatasult.

Vabastus kehtib ainult juhul, kui laste ja vähemalt ühe vanema elukohana on rahvastikuregistrisse märgitud Rakvere linn.

Vabastust ei kohaldata tagantjärele.

Rakvere Linnavolikogu 14.12.2022 määrus nr 21 "Vanemate poolt kaetava koolieelse lasteasutuse kulude osa suuruse kehtestamine

 

Teised õigusaktid:

 

Toimetaja: HELENE JÕE