Rakvere logo

Rakvere märk kujutab tagajalgadele tõusnud tarvast. Märk lähtub vanimast teadaolevast Rakvere nimetusest - tarvanpää (1226. a. Henriku Liivimaa kroonika).
Ürgveis on iidne jõu, väe ja viljakuse sümbol. Tarva püstine asend väljendab edasipürgimist, üleküllast jõudu, kindlat vastuseisu survele.
Tunnuslause "VÄGE TÄIS" tähendab, et Rakverel on suurel hulgal majanduslikku, vaimset ja demograafilist ressurssi.
 

Tekkelugu 

2004. aasta alguseks oli linnavalitsusel selge seisukoht – Rakvere vajab oma tunnuslauset, sellele vastavat reklaamlogo ja sellega seotud visuaalset identiteeti. 


Sama aasta kevadel töötas reklaamibüroo Korpus välja tunnuslause „Rakvere – väge täis" koos logo ja stiiliraamatuga.

Tunnuslause ja visuaalse identiteedini jõudmisele eelnes põhjalik eeltöö – Korpus tellis EMOR-ilt alusuuringu, mis selgitas välja Rakvere tuumsümbolid. Küsitlusse kaasati nii Rakvere elanikke kui ka inimesi mujalt Eestist. 

Sellest, kuidas Rakvere visuaalse identiteedini jõuti, annab ülevaate PowerPointi esitlus, millega saab tutvuda siit.

 

Alusuuringuga saab tutvuda siit.

 

Stiiliraamat.

 

                       Rakvere linna vapi leiad SIIT

                Rakvere linna logod leiad SIIT

 

 

Kultuuri- ja spordivaldkonnas Rakvere linnalt toetuse saaja on kohustatud tegevuse toetajana nimetama Rakvere linna ning kasutama ürituse reklaammaterjalides Rakvere linna logo:

  • Rakvere Linnavolikogu 21.04.2021 määruse nr 8 „Kultuuri-, spordi- ja sotsiaalvaldkonna ürituste ning projektide toetamise kord" § 11 p 5.
  • Rakvere Linnavolikogu 21.04.2021 määruse nr 7 „Kultuuri-, spordi- ja sotsiaalvaldkonnas tegutsevatele mittetulundusühingutele tegevustoetuse andmise tingimused ja kord" § 23 p 3.