30.03.22

 

Arvestuse pidamine koerte üle
 
Hea koeraomanik!
 
Rakvere linnas peetavad koerad tuleb märgistada mikrokiibiga.
Mikrokiip, andmed koera ja koeraomaniku kohta tuleb registreerida Lemmikloomaregistris LLR, mis asub siin: https://www.llr.ee/E-teenindus
 
Vastavalt Rakvere linna koerte ja kasside pidamise eeskirjale on arvestuse pidamise eesmärgiks informatsiooni kogumine Rakvere linna haldusterritooriumil peetavate koerte kohta ning lahti pääsenud ja järelevalveta koera omaniku kiire leidmine.
Koera tuvastamiseks on vajalik märgistada koer mikrokiibiga. Seda saab teha loomaarsti juures ning koera märgistamine toimub koera omaniku kulul.
 
Koera omanik on kohustatud koera märgistama 6 kuu jooksul arvates koera sündimise päevast või koera omandamise või valdusse saamise päevast.
 
Märgistatud koer tuleb hiljemalt 30 päeva jooksul pärast märgistamise kuupäeva registreerida Rakvere linna koerte andmekogus, milleks on Lemmikloomaregister LLR
Andmekogus võib vabatahtlikult registreerida ka muid lemmikloomi.
 
 
 
Toimetaja: RIIN SIKKA