13.12.23

Maainfo

Maakorraldusalased tegevused

·         Maareformi läbiviimine

              o    Maa erastamise korraldamine
              o    Maa munitsipaalomandisse taotlemine ja korraldamine
              o    Maa riigi omandisse jätmise kooskõlastamine ja andmete edastamine

·         Aadresside ja kohanimede määramise korraldamine
·         Maakasutuse kontrollimine
·         Katastriüksuste sihtotstarvete muutmine
·         Katastriüksuste liitmine
·         Katastriüksuste jagamine
·         Maaüksuste maksustamishindade määramine
·         Maa kohta käiva teabe kogumine ja haldamine

Maakorraldaja Inge Kuhi inge.kuhi@rakvere.ee, tel 3240312

Tutvu registreeritud katastriüksuste infoga Maa-ameti Maainfo kaardirakenduses

Tutvu ka teistes Maa-ameti kaardirakendustes olevate andmetega

 

Toimetaja: ALEKSANDER KIKKAS