Noortekeskused ja - väljakud

RAKVERE AVATUD NOORTEKESKUS RANK
Aadress:  Vabaduse 4, Rakvere, 44308
Telefon: 324 1755
  

 

RAKVERE SOTSIAALKESKUSE LASTE PÄEVAKESKUS
Aadress: Ed. Vilde 2a, 44310 Rakvere
Telefon: 322 2332
e-post: lastekas@raksotsabi.ee
Avatud: 12.00- 18.00
Tegevuse valdkond: Laste päevakeskuses pakutakse toimetulekuraskustes perede põhikooliealistele lastele huvitegevust, õpiabi, toiduvalmistamise õpet, arvutialast õpet ja sotsiaalnõustamist.