Aluseks võttes Planeerimiseaduse § 125 lg 5 mille kohaselt, kohaliku omavalitsuse üksus võib lubada detailplaneeringu koostamise kohustuse korral detailplaneeringut koostamata püstitada või...

Rakvere Linnavalitsus teatab, et korraldab aadressil Liiva tn 2 abihoone ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimuste eelnõu avaliku väljapaneku.

Aluseks võttes Planeerimiseaduse § 125 lg 5 mille kohaselt, kohaliku omavalitsuse üksus võib lubada detailplaneeringu koostamise kohustuse korral detailplaneeringut koostamata püstitada või...

Projekteerimistingimustega soovitakse täpsustada Lennuki tn endise sõjaväelinnaku maa-ala detailplaneeringuga Rakvere linn, Lenduri tn 2, Lenduri tn 4, Lenduri tn 6, Lenduri tn 8, Lenduri tn 10,...

Rakvere Linnavalitsus teatab, et korraldab Lennuki tn endise sõjaväelinnaku maa-ala detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste eelnõu avaliku väljapaneku

Projekteerimistingimustega soovitakse täpsustada Lennuki tn endise sõjaväelinnaku maa-ala detailplaneeringuga Rakvere linn, Lenduri tn 2, Lenduri tn 4, Lenduri tn 6, Lenduri tn 8, Lenduri tn 10,...

Aluseks võttes ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 29 lg 4 ja planee-rimiseaduse § 125 lg 5 mille kohaselt, kohaliku omavalitsuse üksus võib lubada detailplaneeringu...

Rakvere Linnavalitsus teatab, et korraldab aadressil Tuule tn 11 abihoone ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimuste eelnõu avaliku väljapaneku.

Aluseks võttes ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 29 lg 4 ja planee-rimiseaduse § 125 lg 5 mille kohaselt, kohaliku omavalitsuse üksus võib lubada detailplaneeringu...

Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimustega soovitakse täpsustada detailplaneeringuga ette nähtud liikluskorralduse ja haljastuse põhimõtteid Rakvere linn, Lai tn 14a...

Rakvere Linnavalitsus teatab, et korraldab C. R. Jakobsoni ja Parkali tänavate vahelise ala detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste eelnõu avaliku väljapaneku.

Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimustega soovitakse täpsustada detailplaneeringuga ette nähtud liikluskorralduse ja haljastuse põhimõtteid Rakvere linn, Lai tn 14a...

Aluseks võttes Planeerimiseaduse § 125 lg 5 mille kohaselt, kohaliku omavalitsuse üksus võib lubada detailplaneeringu koostamise kohustuse korral detailplaneeringut koostamata püstitada või...

Rakvere Linnavalitsus teatab, et korraldab aadressil Kulli tn 16 üksikelamu ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimuste eelnõu avaliku väljapaneku.

Aluseks võttes Planeerimiseaduse § 125 lg 5 mille kohaselt, kohaliku omavalitsuse üksus võib lubada detailplaneeringu koostamise kohustuse korral detailplaneeringut koostamata püstitada või...

Aluseks võttes Planeerimiseaduse § 125 lg 5 mille kohaselt, kohaliku omavalitsuse üksus võib lubada detailplaneeringu koostamise kohustuse korral detailplaneeringut koostamata püstitada või...

Rakvere Linnavalitsus teatab, et korraldab aadressil Kajaka tn 30 üksikelamu ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimuste eelnõu avaliku väljapaneku.

Aluseks võttes Planeerimiseaduse § 125 lg 5 mille kohaselt, kohaliku omavalitsuse üksus võib lubada detailplaneeringu koostamise kohustuse korral detailplaneeringut koostamata püstitada või...

Aluseks võttes Planeerimiseaduse § 125 lg 5 mille kohaselt, kohaliku omavalitsuse üksus võib lubada detailplaneeringu koostamise kohustuse korral detailplaneeringut koostamata püstitada või...

Rakvere Linnavalitsus teatab, et korraldab aadressil Piiri tn 8 laiendatava majandushoone ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimuste eelnõu avaliku väljapaneku.

Aluseks võttes Planeerimiseaduse § 125 lg 5 mille kohaselt, kohaliku omavalitsuse üksus võib lubada detailplaneeringu koostamise kohustuse korral detailplaneeringut koostamata püstitada või...

Aluseks võttes Planeerimiseaduse § 125 lg 5 mille kohaselt, kohaliku omavalitsuse üksus võib lubada detailplaneeringu koostamise kohustuse korral detailplaneeringut koostamata püstitada või...

Rakvere Linnavalitsus teatab, et korraldab aadressil Kuldnoka tn 14 püstitatava üksikelamu ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimuste eelnõu avaliku väljapaneku.

Aluseks võttes Planeerimiseaduse § 125 lg 5 mille kohaselt, kohaliku omavalitsuse üksus võib lubada detailplaneeringu koostamise kohustuse korral detailplaneeringut koostamata püstitada või...

Aluseks võttes Planeerimiseaduse § 125 lg 5 mille kohaselt, kohaliku omavalitsuse üksus võib lubada detailplaneeringu koostamise kohustuse korral detailplaneeringut koostamata püstitada või...

Rakvere Linnavalitsus teatab, et korraldab aadressil Teliku tn 2 PVC halli (laohoone) püstitamiseks projekteerimistingimuste eelnõu avaliku väljapaneku.

Aluseks võttes Planeerimiseaduse § 125 lg 5 mille kohaselt, kohaliku omavalitsuse üksus võib lubada detailplaneeringu koostamise kohustuse korral detailplaneeringut koostamata püstitada või...

Aluseks võttes Planeerimiseaduse § 125 lg 5 mille kohaselt, kohaliku omavalitsuse üksus võib lubada detailplaneeringu koostamise kohustuse korral detailplaneeringut koostamata püstitada või...

Rakvere Linnavalitsus teatab, et korraldab aadressil Rohu tn 10 laiendatava majandushoone ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimuste eelnõu avaliku väljapaneku.

Aluseks võttes Planeerimiseaduse § 125 lg 5 mille kohaselt, kohaliku omavalitsuse üksus võib lubada detailplaneeringu koostamise kohustuse korral detailplaneeringut koostamata püstitada või...

Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmise eesmärgiks on täpsustada Võidu tn 97 maa-ala detailplaneeringu ning Kungla tn 28 ja Kungla tn 30 kinnistute ning nendega piirneva...
Aluseks võttes Planeerimiseaduse § 125 lg 5 mille kohaselt, kohaliku omavalitsuse üksus võib lubada detailplaneeringu koostamise kohustuse korral detailplaneeringut koostamata püstitada või...

Rakvere Linnavalitsus teatab, et korraldab aadressil Sepa tn 18 elamu püstitamiseks, projekteerimistingimuste eelnõu avaliku väljapaneku.

Aluseks võttes Planeerimiseaduse § 125 lg 5 mille kohaselt, kohaliku omavalitsuse üksus võib lubada detailplaneeringu koostamise kohustuse korral detailplaneeringut koostamata püstitada või...

Aluseks võttes Planeerimiseaduse § 125 lg 5 mille kohaselt, kohaliku omavalitsuse üksus võib lubada detailplaneeringu koostamise kohustuse korral detailplaneeringut koostamata püstitada või...

Rakvere Linnavalitsus teatab, et korraldab aadressil Kulli tn 15 elamu ja abihoonete püstitamisks projekteerimistingimuste eelnõu avaliku väljapaneku.

Aluseks võttes Planeerimiseaduse § 125 lg 5 mille kohaselt, kohaliku omavalitsuse üksus võib lubada detailplaneeringu koostamise kohustuse korral detailplaneeringut koostamata püstitada või...

Aluseks võttes Planeerimiseaduse § 125 lg 5 mille kohaselt, kohaliku omavalitsuse üksus võib lubada detailplaneeringu koostamise kohustuse korral detailplaneeringut koostamata püstitada või...
Aluseks võttes Planeerimiseaduse § 125 lg 5 mille kohaselt, kohaliku omavalitsuse üksus võib lubada detailplaneeringu koostamise kohustuse korral detailplaneeringut koostamata püstitada või...

Rakvere Linnavalitsus teatab, et korraldab aadressil Liiva tn 14a elamu püstitamisks projekteerimistingimuste eelnõu avaliku väljapaneku.

Aluseks võttes Planeerimiseaduse § 125 lg 5 mille kohaselt, kohaliku omavalitsuse üksus võib lubada detailplaneeringu koostamise kohustuse korral detailplaneeringut koostamata püstitada või...

Aluseks võttes Planeerimiseaduse § 125 lg 5 mille kohaselt, kohaliku omavalitsuse üksus võib lubada detailplaneeringu koostamise kohustuse korral detailplaneeringut koostamata püstitada või...

Rakvere Linnavalitsus teatab, et korraldab aadressil Põllu tn 6 elamu laiendamiseks üle 33% esialgu kavandatud mahust, projekteerimistingimuste eelnõu avaliku väljapaneku.

Aluseks võttes Planeerimiseaduse § 125 lg 5 mille kohaselt, kohaliku omavalitsuse üksus võib lubada detailplaneeringu koostamise kohustuse korral detailplaneeringut koostamata püstitada või...

Aluseks võttes Planeerimiseaduse § 125 lg 5 mille kohaselt, kohaliku omavalitsuse üksus võib lubada detailplaneeringu koostamise kohustuse korral detailplaneeringut koostamata püstitada või...

Rakvere Linnavalitsus teatab, et korraldab aadressil Tartu tn 36 korterelamu püstitamisks projekteerimistingimuste eelnõu avaliku väljapaneku.

Aluseks võttes Planeerimiseaduse § 125 lg 5 mille kohaselt, kohaliku omavalitsuse üksus võib lubada detailplaneeringu koostamise kohustuse korral detailplaneeringut koostamata püstitada või...

Aluseks võttes Planeerimiseaduse § 125 lg 5 mille kohaselt, kohaliku omavalitsuse üksus võib lubada detailplaneeringu koostamise kohustuse korral detailplaneeringut koostamata püstitada või...

Rakvere Linnavalitsus teatab, et korraldab aadressil Võidu tn 39 olemasoleva kortrelamu ja abihoonete lammutamiseks ja uue 8-korteriga korterelamu püstitamisks projekteerimistingimuste eelnõu avaliku väljapaneku.

Aluseks võttes Planeerimiseaduse § 125 lg 5 mille kohaselt, kohaliku omavalitsuse üksus võib lubada detailplaneeringu koostamise kohustuse korral detailplaneeringut koostamata püstitada või...

Aluseks võttes Planeerimiseaduse § 125 lg 5 mille kohaselt, kohaliku omavalitsuse üksus võib lubada detailplaneeringu koostamise kohustuse korral detailplaneeringut koostamata püstitada või...

Rakvere Linnavalitsus teatab, et korraldab aadressil Liiva tn 19 elamu püstitamisks projekteerimistingimuste eelnõu avaliku väljapaneku.

Aluseks võttes Planeerimiseaduse § 125 lg 5 mille kohaselt, kohaliku omavalitsuse üksus võib lubada detailplaneeringu koostamise kohustuse korral detailplaneeringut koostamata püstitada või...

Vastavalt ehitusseadustik § 31 lõikele 1 avalikustab Rakvere linnavalitsus projekteerimistingimuste määramise eelnõu. Projekteerimistingimuste eelnõuga on võimalik tutvuda ajavahemikul...

Rakvere Linnavalitsus teatab, et korraldab aadressil E.Vilde tn 20 püstitamisel oleva ärihoone ehitusala laiendamiseks ja ümberehitamiseks - projekteerimistingimuste eelnõu avaliku väljapaneku.

Vastavalt ehitusseadustik § 31 lõikele 1 avalikustab Rakvere linnavalitsus projekteerimistingimuste määramise eelnõu. Projekteerimistingimuste eelnõuga on võimalik tutvuda ajavahemikul...