20.10.21

Puudega isiku parkimiskaart

 

Puudega inimene saab parkimiskaarti kohalikult omavalitsuselt.

 

Parkimiskaardi väljastamiseks esitab taotleja sotsiaalosakonnale:

1. pildi 3 x 4 cm

2. tööealisel puudega isikul Sotsialakindlustusameti väljastatud puude raskusastme tõendava dokumendi, kus on määratud puude liik.

3. lapsel ja pensioniealisel puudega isikul Sotsiaalkindlustusameti väljastatud puude raskusastme tõendava dokumendi, kus on määratud puude liik ning perearsti või eriarsti teatis, mis tõendab, et taotlejal on liikumis- või nägemisfunktsiooni kõrvalekalle.

Parkimiskaart antakse välja puuet tõendavale dokumendile märgitud puude raskusastme kehtivuse perioodiks, kuid mitte kauemaks kui 5 aastaks.

Ajutise liikumis- või nägemisfunktsiooni kõrvalekalde korral antakse parkimiskaart välja funktsiooni kõrvalekalde tõenäolise möödumise perioodiks, kuid mitte kauemaks kui 6 kuuks. Ajutise parkimiskaardi tähtaega pikendatakse täiendavaks 6 kuuks üksnes pere-või eriarstitõendi alusel.

 

Toimetaja: KERSTI SUUN-DEKET