« Tagasi

Rakvere Reaalkooli väikese võimla heliisolatsiooni plaatide soetamine ja paigaldus ning kõrvale jääva seinaosade viimistlus

Võttes aluseksRakvere linnavalitsuse 18.septembri 2017.a määruse nr 5 „Rakvere Linnavalitsuse hankekord" § 8 lg 4,

  1. Korraldada pakkumismenetlus Rakvere Reaalkooli väikese võimla heliisolatsiooni plaatide soetamine ja paigaldus ning kõrvale jääva seinaosade viimistlus
  2. Pakkumismenetluse teave avaldatakse Rakvere linna veebilehel
  3. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 28.juuni 2023 kell 10:00
  4. Pakkumus tuleb esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil martti.marksoo@rakvererk.ee märkusega „Mitte avada enne 28.juuni 2023 kell 10:00".
  5. Tööde teostamise tähtaeg: 7. august – 25.august 2023
  6. Edukaks tunnistatakse pakkumismenetluse tingimusi täitev madalaima hinnaga pakkumus

 

Martti Marksoo

Direktor

 

Lisa 1: Tehniline kirjeldus

Lisa 2: Joonised