22.02.24

Avaliku ürituse korraldamine

Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded

Avalik üritus
  • Avalik üritus on avalikus kohas vabas õhus toimuv ja avalikkusele avatud lõbustusüritus, võistlus, etendus, kaubandusüritus või muu sellesarnane inimeste koos olemine, mis ei ole avalik koosolek.
  • Avalikku üritust võib korraldada füüsiline isik, juriidiline isik või juriidiliseks isikuks mitteolev ühendus.
Avalik koosolek
  • Inimeste koos olemine avalikus kohas ühise eesmärgiga kujundada või väljendada oma meelsust. Avaliku koosoleku korraldamist reguleerib korrakaitseseadus.
  • Koosoleku korraldamisest peab teavitama kohalikku prefektuuri.
  • Vaata lisaks: Avaliku koosoleku registreerimine

Avaliku ürituse korraldamiseks nõusoleku taotlemine

  • Rakvere linna haldusterritooriumil (välja arvatud Rakvere Vallimägi vabaõhukeskuses) toimuva avaliku ürituse korraldamiseks on vajalik linnavalitsuse nõusolek.
  • Rakvere Vallimägi vabaõhukeskuses ürituse korraldamiseks tuleb pöörduda Rakvere Kultuurikeskuse poole.
  • Avaliku ürituse korraldamiseks esitab ürituse korraldaja teate koos vajalike dokumentidega vähemalt 15 tööpäeva enne ürituse toimumist.
  • Teade esitatakse elektrooniliselt veebipõhise teabevärava Spoku kaudu (vajalik sisselogimine).
Avalik üritus Toimumise aeg Toimumise koht Korraldaja Korraldus Muudatus liikluskorralduses
Sooja joogi jagamine koos evangeelse sõnumiga

5. jaanuar kuni 27. detsember 2024.a
reedeti kell 18.00-22.00

Rakvere Laada tn 18a parkla (bussijaama vahetu lähedus)

Rakvere Vabakogudus Hüüdja Hääl
Tel 554 5044
2-3/24/1 ei
Rakvere Talvejooksu etapp

25. veebruaril 2024.a
kell 12.00-13.00

Rakvere linn

Rakvere kergejõustikuklubi ViKe
Tel 528 3122
2-3/23/859 jah
Rakvere Talvejooksu etapp

24. märtsil 2024.a
kell 12.00-13.00

Rakvere linn

Rakvere kergejõustikuklubi ViKe
Tel 528 3122
2-3/23/859 jah
Rakvere linna päevad 7.-9. juunil 2024.a

Rakvere linn

Rakvere Kultuurikeskus
Tel 5669 4606
2-3/23/677 jah

 

Toimetaja: HELENE JÕE