6.09.23

Represseeritud ning represseerituga võrdsustatud isikute toetus

 

Alus: Rakvere Linnavolikogu määrus 06.10.2021 nr 16 Rakvere linna sotsiaaltoetused

Represseeritud ning represseeritutega võrdsustatud isikute toetus 100 eurot määratakse Rakvere linna represseeritud või represseerituga võrdsustatud isikute nimekirja kantud isikule, kelle elukohaks Eesti rahvastikuregistris on hiljemalt toetuse määramise aasta 1. jaanuariks registreeritud Rakvere linna.

 

Toimetaja: Immo Jaaniste