10.01.22

Sotsiaalvaldkonnas tegutsevad vabaühendused ja organisatsioonid

 

VABAÜHENDUSED

Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Koda MTÜ

Registrikood: 80045838

Tegevusvaldkond: sotsiaalvaldkond.

Teenuse eest tasuja/rahastaja: Rakvere linn + projektipõhine rahastus üle-eestilise katusorganisatsiooni poolt

Aadress: Lille 8, Rakvere 44311

Kontaktandmed, -isik: Helmi Urbalu

Tel: 324 2023

e-post: virukoda@virukoda.ee

Veeb: http://www.virukoda.ee

Muu info: 16 MTÜ maakondlik katusorganisatsioon (erinevate puuetega inimeste MTÜd)

 

Lääne-Viru Parkinsoni Selts MTÜ

Registrikood: 80183517

Tegevusvaldkond: sotsiaalvaldkond

Aadress: Lille 8, Rakvere, 44311

Kontaktandmed, -isik: Malle Trasberg

Tel: 53341254

e-post: trasbergmalle@hot.ee

 

Lääne-Virumaa Diabeetikute Selts MTÜ

Registrikood: 80095776

Tegevusvaldkond: sotsiaalvaldkond

Aadress: Lille 8, Rakvere, 44311

Kontaktandmed, -isik: Helje Allese

Tel: 5342 5030

e-post: virudiabeet@hot.ee

 

Lääne-Virumaa Epilepsialiit MTÜ

Registrikood: 80137084

Tegevusvaldkond: sotsiaalvaldkond

Aadress: Lille 8, Rakvere, 44311

Kontaktandmed, -isik: Ülle Pellis

Tel: 32 45916

e-post: ylle.pellis@mail.ee

 

Lääne-Virumaa Kurtide Ühing MTÜ

Registrikood: 80204366

Tegevusvaldkond: sotsiaalvaldkond

Aadress: Lille 8, Rakvere, 44311

Kontaktandmed, -isik: Ene Veeremaa

Tel: 53419502

 

Lääne-Virumaa Puudega Inimeste Tugiühing Käsikäes MTÜ

Registrikood: 80061286

Tegevusvaldkond: sotsiaalvaldkond

Aadress: Lille 8, Rakvere, 44311

Kontaktandmed, -isik: Ülle Pellis

Tel: 524 2015

e-post: ylle.pellis@mail.ee

 

Lääne-Virumaa Suurte Perede Ühendus MTÜ

Registrikood: 80045459

Tegevusvaldkond: sotsiaalvaldkond.

Aadress: Jaama 35a, Rakvere, 

Kontaktandmed, -isik: Reet Lainla

Tel: 527 2984

e-post: reet.lainla@gmail.com

Teenused: paljulapseliste perede abistamine, riideabi, toiduabi, üritused sihtgrupile.

 

Lääne-Virumaa Vähihaigete Ühendus MTÜ

Registrikood: 80076856

Tegevusvaldkond: sotsiaalvaldkond

Kontaktisik: Helle Mäe 55628856

 

Lääne-Virumaa Vaegkuuljate Ühing MTÜ

Tegevusvaldkond: sotsiaalvaldkond

Aadress: Lille 8, Rakvere, 44311

Kontaktandmed, -isik: Kersti Leppik

e-post: kerstileppik@hotmail.com

 

Rakvere Diakooniakeskus MTÜ

Registrikood: 80076336

Tegevusvaldkond: sotsiaalvaldkond

Aadress: Pikk 19, Rakvere, 44307

Kontaktandmed, -isik: Pille-Ruth Kukemilk

Tel: 528 3758

E-post:  pilleruth@gmail.com ; toidupank.rakvere@gmail.com

Veeb:  www.toidupank.ee

Tegevused, teenused:  riideabi, sotsiaalnõustamine;  Toidupank, toiduabi jagamine majanduslikult vähekindlustatud isikutele, 

Teenuse eest tasuja/rahastaja: KOV; annetajad; Eesti Toidupank; projektid

Toidupank: Kastani pst 12:  Avatud: K: 13.00 – 16.00, R: 13.00 – 15.00

Koordinaator: Tel: 554 2802   

 

 

Rakvere Liikumispuuetega Inimeste Ühing MTÜ

Registrikood: 80050118

Tegevusvaldkond: sotsiaalvaldkond

Aadress: Lai 14-19, Rakvere, 44308

Kontakt. Koidula Saun

Tel: 554 2802

 

Toots MTÜ

Registrikood: 80162231

Tegevusvaldkond: sotsiaalvaldkond

Aadress: Tartu 60a, Rakvere, 44315

Kontaktandmed, -isik: Hillevi Miltop

e-post: mtu.toots@mail.ee

 

Rakvere Vabakogudus Hüüdja Hääl MTÜ

Registrikood: 80218291

Tegevusvaldkond: religioon

Aadress: Viru 8, Rakvere, 44308

Kontaktandmed, -isik: Heiki Põldaru

e-post: rakverevk@gmail.com

 

Rakvere Karmeli Kogudus MTÜ

Registrikood: 80212957

Tegevusvaldkond: religioon, noorsootöö, sotsiaalvaldkond

Aadress: Koidula 15, Rakvere 44308

Kontaktandmed, -isik: Gunnar Kotiesen

Tel: 32 43193: 5635 8801

e-post: karmelikogudus@gmail.com

Veeb: www.karmel.ee

Teenused: kogukonnapõhine nõustamine, erinevad teemad abivajajatele, koolides: sõltuvusennetuse ja seksuaalnõustamise alased koolitused;  raadiotöö

Teenuse eest tasuja/rahastaja: isemajandav; annetused; vähesel määral projektitoetused

 

EELK Rakvere Kolmainu Kogudus MTÜ

Registrikood: 80209240

Tegevusvaldkond. Religioon

Aadress: Pikk 19, Rakvere, 44307

Kontaktandmed, -isik: Tauno Toompuu

Tel: 324 3928, 529 0651

e-post: tauno.toompuu@eelk.ee

Veeb: www.kolmainu.ee

Tegevusvaldkond, teenused: leinagrupid, anonüümsed alkohoolikud,  vaimupuudega noorte tegevusrühm, hingehoiutöö; hingehoiutöö Rakvere Haiglas

Teenuse eest tasuja/rahastaja: isemajandav, sponsorid

 

Eesti Pensionäride Liidu Lääne-Viru osakond MTÜ

Registrikood: 80162432

Tegevusvaldkond: sotsiaalvaldkond

Aadress: Veski 4, Rakvere, 44310

Kontaktandmed, -isik: Maret Noodla

Tel: 5343 8408

e-post: maretnoodla@hot.ee

 

Elujoon  MTÜ

Registrikood: 80250351

Tegevusvaldkond, teenused: sotsiaalvaldkond, huvitegevus

Aadress: Lille 8, Rakvere, 44311

Kontaktandmed, -isik: Malle Kaarmann

Tel: 5647 4951

e-post: malle.kaarmann@gmail.com

 

Lääne-Virumaa Pensionäride Ühing MTÜ

Registrikood: 80038962

Tegevusvaldkond, teenused: sotsiaalvaldkond, kultuur

Aadress: Rohuaia 6, Rakvere, 44308

Kontaktandmed, -isik: Vaike Sein

Tel: 5822 7920

e-post: vaikesein@hot.ee

 

LC Rakvere MTÜ (Lions klubi) MTÜ

Registrikood: 80265928

Tegevusvaldkond: heategevus

Aadress: Tartu 42, Rakvere 44315

Kontaktandmed, -isik: Annika Horn-Köök, Hannes Mets

Tel: 5127 828 (Annika Horn-Köök), 5162 623 (Hannes Mets)

e-post: annikahorn@hot.ee

Tegevusvaldkond, teenused: riiete, mööbli, tehnika, toidu jagamine ja vahendamine. Õppetoetuste maksmine  erinevatele Lääne-Virumaal tegutsevatele koolide õpilastele, leinalaagris osalejate, suurperede ja tuleõnnetuste ohvrite toetamine. Heategevusürituste korraldamine. Ohutus- ja ennetustöö (helkurvestid, suitsuandurid)

Teenuse eest tasuja/rahastaja: liikmed, annetused

Muu info: Peame oluliseks leida üles kõige enam abi vajavad inimesed.

 

 

ÄRISEKTOR

 

Rakvere Haigla, Tervisekeskus AS

Registrikood: 10856624

Tegevusvaldkond: tervishoiu-, sotsiaalvaldkond

Aadress: Tuleviku 1, 44310 Rakvere

Kontaktandmed, -isik: Ain Suurkaev

e-post: haigla@rh.ee

Veeb: www.rh.ee

Teenused: Suitsetamisest loobujate nõustamine

Teenuse eest tasuja/rahastaja: Eesti Haigekassa

 

Rakvere Haigla MTÜ/ AS

Registrikood: 10856624

Tegevusvaldkond: tervishoiu-, sotsiaalvaldkond

Aadress: Lõuna põik 1, 44314 Rakvere

Kontaktandmed, -isik: Ain Suurkaev

Tel: 322 9010

e-post: ain@rh.ee

Veeb: www.rh.ee

Teenused: raseduskriisi nõustamine

Teenuse eest tasuja/rahastaja: Eesti Haigekassa

 

Mari Viik OÜ

Registrikood: 10662222

Tegevusvaldkond: tervishoiu-, sotsiaalvaldkond

Aadress: Tuleviku 8, Rakvere, 44312

Kontaktandmed, -isik: Mari Viik

Teenused: psühhiaatriline nõustamine; psühhoteraapia; pereteraapia; lastepsühhiaatria

Teenuse eest tasuja/rahastaja: Eesti Haigekassa

Teenus etteregistreerimisega; kliendile tasuta; teenustasuga

 

Tiiu Tandre OÜ

Registrikood: 11381287

Tegevusvaldkond: tervishoiu-, sotsiaalvaldkond

Aadress: L. Koidula tn 5, Rakvere, 44308

Kontaktandmed, -isik: Tiiu Tandre

Teenused: psühhiaatriline nõustamine; psühhoteraapia;

Teenuse eest tasuja/rahastaja: Eesti Haigekassa

Teenus etteregistreerimisega; kliendile tasuta; teenustasuga

 

OÜ OP Eakate Kodu

Tegevusvaldkond: sotsiaalvaldkond

Aadress: Pikk 19, Rakvere, 44307

Kontaktandmed, -isik: Olev Puldre

e-post: olev.xxx@mail.ee

Hooldekodu teenus

Teenuse eest tasuja/rahastaja: KOV; klient

 

Pansionaat Kuldne Sügis

Registrikood: 10662564

OÜ Häcke

Tegevusvaldkond: sotsiaalvaldkond

Aadress: Koidula, Rakvere

Kontaktandmed, -isik: Silvi Köök

Tel: 5147 837

e-post: annikahorn@hot.ee

Veeb: http://www.hooldekodud.ee/

Hooldekodu teenus

Teenuse eest tasuja/rahastaja: KOV; klient

 

S.K. Rakvere Hooldekodu OÜ

Registrikood: 11002870

Tegevusvaldkond: sotsiaalvaldkond

Aadress: Aia 15, Rakvere 44309

Kontaktandmed, -isik: Annika Horn-Köök

Tel: 512 7828, 322 7703 (24h)

e-post: annikahorn@hot.ee

Hooldekodu teenus

Teenuse eest tasuja/rahastaja: KOV, klient

 

Inge Asi FIE

Registrikood: 11689418

Tegevusvaldkond, teenused: tervishoid, sotsiaalvaldkond, psühholoogia

Aadress: Koidula 7-1, Rakvere, 44308

Kontaktandmed, -isik: Inge Asi

Tegevusvaldkond: kliiniline teraapia

Teenuse eest tasuja/rahastaja: Haigekassa

kliendile tasuta

 

AVALIK SEKTOR

 

Rakvere Sotsiaalkeskus

Registrikood: 75026566

linna allasutus

Tegevusvaldkond: sotsiaalvaldkond

Aadress: Ed. Vilde 2a, 44316 Rakvere

Kontaktandmed, -isik: Mairi Leemets

Tel: 322 2330; 528 454

e-post: info@raksotsabi.ee

Veeb: www.rakvere.ee

Teenused: sotsiaalteenused lastele, psüühilise erivajadusega inimestele, sotsiaalsete erivajadustega inimestele, eakatele

Teenuse eest tasuja/rahastaja: Rakvere linn

 

Rakvere Linnavalitsuse sotsiaalosakond 

Registrikood: 75026566

Rakvere Linnavalitsus

Tegevusvaldkond: sotsiaalvaldkond

Aadress: Lai 20, 44308 Rakvere

Kontaktandmed, -isik: Kersti Suun-Deket

Tel: 322 5896; 5158185

e-post: kersti.suun-deket@rakvere.ee

Veeb: www.rakvere.ee

Teenused: Rakvere linna poolt osutatavad sotsiaalteenused on loetletud Rakvere linna kodulehel rubriigis Sotsiaal- ja tervishoid

 

Palume teatada oma andmete muutustest tel 32 25882 või e-posti aadressil: ilmar.kutser@rakvere.ee.

 

 

 

Toimetaja: ILMAR KUTSER