Sotsiaalosakond

   

Kersti Suun-Deket

sotsiaalosakonna
juhataja

Lai 20, III korrus
322 5896, +372 515 8185

kersti.suun-deket[at]rakvere.ee
E 09.00-12.00, K 13.00-16.00

Tegevusvaldkond: sotsiaalosakonna töö korraldamine, sotsiaalnõustamine, omavalitsuse eestkostel olevate alaealiste eestkoste, puudega laste tugiisikuteenuse korraldamine

Kai Lipp

eestkostespetsialist

Lai 20, kabinet 102             

322 2334, + 372 5553 6156       kai.lipp[at]rakvere.ee               
E 10.00-12.00, K 13.00-16.00

Tegevusvaldkond: eestkoste küsimused, sotsiaalnõustamine, peres eeskostel oleva inimese lähedaste toetamine
Helina Geide
lastekaitsespetsialist

Lai 20, kabinet 104
322 2335, +372 5344 2295
helina.geide[at]rakvere.ee 
E 10.00-12.00, K 13.00-16.00 

Tegevusvaldkond: Lastekaitse alane nõustamine, last kasvatavate isikute nõustamine ja toetamine hooldus küsimustes, abivajavate ja vanemliku hoolitsuseta jäänud laste toetamine ja koolikohustust mittetäitvate laste juhtumikorraldus

Riina Allikmäe
lastekaitsespetsialist

Lai 20, kabinet 109
322 5887, +372 550 0140
riina.allikmae[at]rakvere.ee           E 10.00-12.00, K 13.00-16.00 
Tegevusvaldkond: Lastekaitse alane nõustamine, last kasvatavate isikute nõustamine ja toetamine hooldus küsimustes, abivajavate ja vanemliku hoolitsuseta jäänud laste toetamine ja koolikohustust mittetäitvate laste juhtumikorraldus
Airiin Aps
lastekaitsespetsialist

Lai tn 20, kabinet 108
322 2333, +372 5302 3963
airiin.aps[at]rakvere.ee
E 10.00-12.00, K 13.00-16.00

Tegevusvaldkond: Lastekaitse alane nõustamine, last kasvatavate isikute nõustamine ja toetamine hooldus küsimustes, abivajavate ja vanemliku hoolitsuseta jäänud laste toetamine ja koolikohustust mittetäitvate laste juhtumikorraldus

Kerli Budrikas

sotsiaaltöö spetsialist

Lai 20, kabinet 110             
322 5880,+ 372 5304 7000  

sots[at]rakvere.ee
E 09.00-12.00, K 13.00-16.00,   
R 09.00-12.00

Tegevusvaldkond: sotsiaalnõustamine, riiklike ja linna eelarvest finantseeritavate sotsiaaltoetuste taotluste menetlemine, Rakvere Toidupanga teenuse ning parkimiskaartide väljastamine

Ita Konsa
sotsiaaltöö
peaspetsialist

Lai 20, kabinet 110           
322 5889,  + 372 51 48 438    sots[at]rakvere.ee         
E 09.00-12.00, K 13.00-16.00,
R 09.00-12.00

Tegevusvaldkond: sotsiaalnõustamine, riiklike ja linna eelarvest finantseeritavate sotsiaaltoetuste taotluste menetlemine, Rakvere Toidupanga teenuse ning parkimiskaartide väljastamine

Kai-Ly Sankovski

sotsiaaltöö peaspetsialist

Lai 20, kabinet 106           
322 5821,  + 372 525 4718    kai-ly.sankovski[at]rakvere.ee   
Vastuvõtt ette registreerimisel
Tegevusvaldkond: sotsiaalnõustamine, täisealiste inimeste hoolekanne, abivajaduse hindamine, sotsiaalteenuste vajaduse välja selgitamine ja korraldamine, suhtlemine ametiasutustega, võrgustikutöö

Anneli Annuk
juhtumikorraldaja

Lai 20, III korrus

+372 59 07 00 49
anneli.annuk[at]rakvere.ee

Tegevusvaldkond: toetada, suunata ja julgustada Rakvere linna uussisserändajaid, tagasipöördunud peresid ja vähelõimunud elanikke
Külliki Metsar
NEET juhtumikoordinaator 
Lai 20, III korrus
+ 372 52 91 124,
kulliki.metsar[at] rakvere.ee 
Tegevusvaldkond: NEET noorte toetamine ja jõustamine sobivate teenuste leidmisel, toetamine suhtlemisel ametiasutustega ning töökoha otsingutel või haridustee jätkamisel