Rakvere linna sümboolika failid

Kasutamisel lähtuda juhendist.

 

                       Rakvere linna vapi leiad SIIT

                Rakvere linna logod leiad SIIT

   Rakvere linna juubeli logod leiad SIIT

       Rakvere Spordilinna logod leiad SIIT

 

 

Kultuuri- ja spordivaldkonnas Rakvere linnalt toetuse saaja on kohustatud tegevuse toetajana nimetama Rakvere linna ning kasutama ürituse reklaammaterjalides Rakvere linna logo:

  • Rakvere Linnavolikogu 21.04.2021 määruse nr 8 „Kultuuri-, spordi- ja sotsiaalvaldkonna ürituste ning projektide toetamise kord" § 11 p 5.
  • Rakvere Linnavolikogu 21.04.2021 määruse nr 7 „Kultuuri-, spordi- ja sotsiaalvaldkonnas tegutsevatele mittetulundusühingutele tegevustoetuse andmise tingimused ja kord" § 23 p 3.