3.12.21

Surma registreerimine


 

Alates 01.07.2019 muutus Eestis surma registreerimise kord. Tervishoiuteenuse osutaja ehk arst vormistab surmateatise paberdokumendi asemel elektroonselt, edastab ise surma kohta info rahvastikuregistrisse ning surm registreeritakse seal automaatselt.

Lahkunu lähedastel ei ole vaja enam perekonnaseisuasutuses surma registreerida. Esmase surmatõendi väljastab tervishoiuteenuse osutaja (perearst, haigla jms). Surmatõendi olemasolu on vajalik matmistoimingute korraldamiseks.

Erandjuhul registreeritakse surm Eesti perekonnaseisuasutuses. Need olukorrad on järgmised:

  • inimene suri Eestis, kuid tervishoiutöötaja ei saanud edastada surma andmeid rahvastikuregistrisse ning anda surnu lähedasele paberil surmateatist (nt ajutised tehnilised tõrked).
  • inimene suri välisriigis ja tema viimane elukoht oli Eestis või oli tal Eesti kodakondsus (NB! Surm ei tohi olla registreeritud välisriigis).
  • Eestis sureb inimene, kellel ei olnud Eesti isikukoodi (nt teisest riigist ajutiselt siia saabunud välisriigi kodanik)

Sellisel erandjuhtumil võib avalduse esitada ükskõik millisele maakonnakeskuse perekonnaseisuasutusele või Tallinna Perekonnaseisuametile seitsme päeva jooksul pärast inimese surma või tema surmast teadasaamist.

Avalduse esitamiseks tuleb minna perekonnaseisuasutusse isiklikult kohale. Perekonnaseisuasutus registreerib surma kolme tööpäeva jooksul avalduse saamisest.

Surma registreerimiseks tuleb esitada:

  • arstlik surmateatis;
  • avaldaja isikut tõendav dokument.
  • selle olemasolul surnu isikut tõendav dokument

Surma registreerimise eest ei pea tasuma riigilõivu.

Kui isik suri välismaal, kuid seal surma ei registreeritud, tuleb surma registreerimiseks esitada dokumendid eesti, vene või inglise keeles. Kui dokumendid on tõlgitud, peab tõlge olema vandetõlgi tehtud või notariaalselt kinnitatud. Surma registreerimiseks vajalik välisriigi dokument, näiteks meditsiinitõend, peab olema legaliseeritud või kinnitatud apostilliga, kui välisleping ei näe ette teisiti.

Kui surm on registreeritud välismaal, ei tule seda Eestis uuesti registreerida, küll aga tuleb esitada maakonnakeskuse kohalikule omavalitsusele (Tallinnas perekonnaseisuametile) rahvastikuregistrisse kandmiseks välisriigi surmadokument. Dokument peab olema eesti, vene või inglise keeles või nendesse keeltesse tõlgitud ning apostillitud/legaliseeritud, juhul kui välisleping ei näe ette teisiti.

Surma tõendamiseks väljastatakse esmane surmatõend tasuta. Kui andmed liiguvad arstilt automaatselt rahvastikuregistrisse, väljastab esmase surmatõendi meditsiiniasutus. Kui surm registreeritakse perekonnaseisuasutuses, väljastatakse esmane tõend seal.

 

Rakvere linnas saab infot linnavalitsuse perekonnaseisuametnikelt (Lai 20, Rakvere):
• esmaspäeval ja kolmapäeval kell 9-12 ja 13-16
• reedel kell 9-12

Telefonid: 325 8061, 322 5878, 322 5877