15.02.23

 

Tasuta õigusabi ja võlanõustamisteenus

Võlanõustamisteenus

Rakvere Linnavalitsus osutab võlanõustamisteenust vähekindlustatud 

 

 

Justiitsministeerium koos Eesti Õigusbüroo OÜ annab soodsat õigusabi Eesti inimesele tasuta ja soodustingimustel, kes teenivad vähem kui 1,5-kordne Eesti keskmine brutosissetulek, s.o 2076 eurot kuus.

Esimesed kaks tundi on tasuta. Õigusabi osutamist rahastab Justiitsministeerium.

Õigusabi osutatakse üle Eesti väheste eranditega kõikides juriidilistes küsimustes ja kõikides vormides: kohapealne konsultatsioon, telefoni ja e-kirja teel ning veebis. Kliente nõustatakse nii kohtuvälises menetluses kui ka kohtus. Samuti aidatakse dokumente koostada ja ametiasutustega suhelda.

 

Tasuta õigusnõustamine erivajadusega inimestele üle Eesti

Eesti Puuetega Inimeste Koda (EPIKoda) koostöös sihtasutusega Õigusteenuste Büroo (ÕTB) alustas aprillist 2017 õigusnõustamise teenuse pakkumist keskmise, raske või sügava puudega inimestele. Erivajadusega isiku elukondlike õigusküsimuste lahendamiseks võivad sihtgrupi esindajatena nõustamisele pöörduda ka sihtgrupi hooldajad või pereliikmed.

Teenuse eesmärgiks on tagada erivajadustega isikutele õigusnõustamine ja abistamine igapäevasel ametiasutustega suhtlemisel ning asjaajamisel.

Õigusabi tagatakse elukondlike õigusmurede lahendamisel: võlad, eluase, pereasjad, tööasjad, toetused jms. kohtumisega õigusnõustamisega (vajadusel ka  veebisilla vahendusel (Skype)), õigusinfot saab küsida telefonitsi ja veebinõustamise teel.

Õigusnõustamise teenust pakutakse 15-s ligipääsetavas nõustamiskohas üle Eesti koostöös maakondlike puuetega inimeste kodadega.

Teenus on sihtgrupi jaoks tasuta.

Õigusnõustamiseks on vajalik eelregistreerimine SA Õigusteenuste Büroo telefonidel: 601 5122 või 53 850 005.

Vajadusel on võimalus kasutada nõustamisprotsessis viipekeeletõlki

Rakveres toimub nõustamine Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Kojas (Tallinna 29 hoovimajas) enamasti  kuu esimesel kolmapäeval.

Lisainfot nende tegevuse kohta leiate ÕTB kodulehelt www.otb.ee

 

 

 

 

Toimetaja: KERSTI SUUN-DEKET