22.03.23
Korruptsioonivastase seaduse § 11 lõike 3 punkti 4 alusel jäetakse kohaldamata toimingupiirang korruptsioonivastase seaduse § 11 lõike 1 punktis 1 nimetatud toimingu (raietööde tehnilise kirjelduse koostamine, pakkuja kvalifikatsiooni ja pakkumuste vastavuse kontrollimine linnaaednikuga seotud isiku osas) tegemisel, kuna linnaaedniku asendamine ei ole võimalik asendajale esitatavatele nõuetele vastava isiku puudumise tõttu.
 
 
Toimetaja: Immo Jaaniste